Kontakt

 • Základná škola
  Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec
 • 033/7421156

  školská jedáleň
  033/7422128

Mapa

Majstrovstvá Európy v pole dance

Čo nás čaká tento mesiac

22.1. - 26.1. - Kurz AJ - II. stupeň

24.1.           - OK Olympiáda Mat

24.1.           -  Pedagogická rada I. polrok

31.1.           -  Vydávanie výpisov vysvedčení

2. 2.            -  Polročné prázdniny  

                           

Pondelok 22. 1. 2018

Pondelok 22. 1. 2018

Štatistika

Počet návštev: 486595

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.1.2018)
Pavol Fulier (II.A)
Sára Mončeková (V.A)
Pozajtra (Streda 24.1.2018)
Šimon Rampach (III.A)
Timotej Hockicko (I.A)
Timotej Lampert (I.B)
Timotej Monček (III.A)

Novinky

 • Riaditeľka základnej školy prijme špeciálneho pedagóga

  - nástup možný od 15.3.2018

  - úväzok - 48 %

  - prax výhodou

  Kvalifikačné predpoklady:

  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom špeciálna pedagogika

  Riaditeľka základnej školy prijme ekonóma / ekonómku

  - nástup možný od 1.4.2018

  - úväzok 100 %

  - prax výhodou

  Kvalifikačné predpoklady:

  USO v odbore ekonomika

  Na osobný pohovor budú pozvaní

  iba vybraní uchádzači.

  Svoje žiadosti spolu so životopisom môžete zasielať do 28.2.2018

 • Dňa 16.1. 2018 sa v CVČ Dúha uskutočnilo okresné kolo Olympiády ANJ. Našu školu reprezentovali 2 žiaci. V kategórii 1.A súťažil Richard Zeman, žiak 7.A triedy a umiestnil sa na 3. mieste. V kategórii 1.B súťažil Dávid Urminský , žiak 9.A triedy a taktiež sa umiestnil na 3. mieste. Žiaci súťažili v písomnej aj ústnej časti. Obidvom žiakom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi, že sa im podarilo v skutočne silnej konkurencii ostatných škôl z okresu Hlohovec, získať takéto krásne umiestnenie.

 • Lyžiarske stredisko Donovaly sa stalo v dňoch 8. – 12. januára 2018 domovom siedmakov našej školy. Pod vedením pani riaditeľky Múdrej Vaňkovej, pani učiteľky Tomkovej a pani učiteľky Riegelovej sa žiaci snažili skrotiť svoje lyže a objaviť čaro lyžovania. Musím povedať, že aj veľmi ťažkých začiatkoch to všetci žiaci zvládli na jednotku. Veď už vo štvrtok si všetci vychutnávali sedačkovú lanovku a lyžovačku na Záhradišti. Takže naša výprava za snehom bola úspešná a všetci žiaci siedmeho ročníka zvládli základný lyžiarsky výcvik úspešne.

 • S radosťou sme prijali správu , že naša škola získala 1.miesto v zbere pagaštana konského v rámci Slovenska za rok 2017.

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa veľmi intenzívne zapojili do zberu a pomohli nazberať 2 720 kg a získať 1. miesto.

  Zber organizovala firma Calendula s.r.o. Nová Ľubovňa.

  Výsledky súťaže

  1. miesto 2720 kg ZŠ Arpada Felcana 4, Hlohovec

  2. miesto 2500 kg Vajanského 47, Lučenec

  3. miesto 2280 kg ul. ČS armády 22, Prešov

 • V dňoch 19.- 20.12.2017 prebehla na našej škole súťaž o najzdatnejšieho "skladateľa slov" - Piknik - Slovo. Súťaže sa zúčastnili žiaci druhého stupňa, ktorí v časovom limite 30 min skladali slová v známej hre. Umiestnenie žiakov:

  I. miesto - Nina Tittelová 7.A - 115 bodov

  II. miesto - Anrej Štefík 7.A - 95 bodov

  III. miesto - Martin Začko 8.A - 90 bodov

  Víťazom gratulujeme.

 • Dňa 13. a 14.decembra na našej škole prebehol 39.ročník matematickej súťaže Pytagoriáda.

  Do súťaže bolo prihlásených 18 žiakov z 3.až 8.ročníka.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali:

  4.ročník- Marek Meliš, Tomáš Hercek, Adam Danko

  5.ročník- Samuel Sučanský, Samuel Pavlovič, Matúš Skalický

  6. ročník- Adela Polakovičová, Monika Minarčíková, Nina Baranovičová

  7. ročník- Tomáš Miklovič, Adrián Manduch

  8.ročník- Samuel Ballay

  Všetkým srdečne gratulujeme!


 • V prvý decembrový deň sa naše piatačky Nela Geseová, Diana Kukučková a Sára Mončeková zúčastnili v CVČ Dúha v Hlohovci súťaže v zdobení vianočných medovníkov. Ich úlohou bolo čo najoriginálnejšie vyzdobiť vianočné pečivo. Všetky dievčatá v tejto súťaži obstáli veľmi dobre, ich práce sú vystavené v CVČ Dúha od 5.12. - 16.12. 2017 , kde si ich môžete prísť pozrieť v čase od 8.00 do 18.00 hod. Najlepšie sa umiestnila Nela Geseová, ktorej jej šikovnosť priniesla pekné 3. miesto spomedzi takmer 40 súťažiacich. Ďakujeme dievčatám za ich šikovné rúčky a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať opäť o rok.

 • Dňa 4. decembra sa žiačky našej školy Nela Geseová, Sára Mončeková a Alena Mendelová zúčastnili súťaže Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov. Každé trojčlenné družstvo vytvorilo jeden adventný veniec a jeden vianočný svietnik. Dievčatá boli kreatívne a obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme

 • V mesiacoch október a november 2017 prebiehala na II. stupni našej školy súťaž „Čítanie anglických textov s porozumením“. Táto súťaž bola zameraná na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Pripravené texty boli vyberané tak, aby zodpovedali úrovni A2 kompetencií podľa SERR . Porozumenie každého anglického textu bolo testované rôznymi typmi otázok a úloh, ktoré žiaci vypracovávali na základe prečítaného textu. Všetky odpoveďové hárky boli následne vyhodnotené učiteľkami anglického jazyka a do výsledného bodového hodnotenia boli započítané iba body za správne odpovede. Ak boli všetky odpovede správne žiak získal pre triedu 1 bod, ak bola správna polovica odpovedí žiak získal 0,5 bodu. Celkový počet bodov za triedu sa vydelil počtom žiakov v triede a získali sme priemerný počet bodov na 1 žiaka v triede. Výsledné hodnotenie tried je nasledovné:

 • Vo štvrtok 23. novembra sa žiačky našej školy Veronika Vachanová, Eliška a Lenka Bartovičové zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiačok základných škôl. Vo finále porazili družstvo žiačok z Trakovíc a stali sa Majsterkami okresu. Gratulujeme!!!!!!!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec
 • 033/7421156

  školská jedáleň
  033/7422128

Fotogaléria