Mapa

Rozhýbme pohybom Hlohovec

Čo nás čaká tento mesiac

18.12.       -     Vianočné vystúpenie v meste

                        Hlohovec - 15.00 hod

18. - 21.12  -  Súťaž v aranžovaní 

                        vianočných ikebán a       

                        vianočného pečiva

23.  -  31.12.2018    Vianočné prázdniny

 

 

   

  

 

Sobota 15. 12. 2018

Sobota 15. 12. 2018

Štatistika

Počet návštev: 807876

Novinky

 • Školská jedáleň oznamuje, že prihlasovať a odhlasovať sa na obedy je možné do

  17.12.2018.

 • V mesiaci november prebiehala na našej škole súťaž zameraná na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov z 5. – 9. ročníka. Žiaci na základe prečítaného anglického textu vypracovali zadané úlohy. Úroveň textov bola prispôsobená jednotlivým ročníkom. Žiaci 5.- 6. ročníka mali texty na úrovni A1- A2. Žiaci 7.- 9. ročníka na úrovni A2- B1. Vypracované testovacie úlohy boli ohodnotené bodmi od 0 do 1 za 1 text. Umiestnenie žiakov v súťaži:

  1. miesto: Nina
 • Žiačky VI.A(Nelka Geseová,Sarka Mončeková, Dianka Kukučková) sa dnes zúčastnili súťaže v aranžovaní adventných vencov a svietnikov. Svojou kreativitou si vybojovali krásne II. miesto. Gratulujeme

 • Posledný studený novembrový piatok sa v Knižnici v Hlohovci stretlo niekoľko desiatok dievčat vo veku od 12 do 15 rokov. Dôvodom bola návšteva úspešnej spisovateľky - Jany Šulkovej, ktorú sme si nenechali ujsť. Do „Fraštaku“ prišla porozprávať o svojich začiatkoch písania, o svojich piatich vydaných knihách, ale čo-to prezradila i zo svojho súkromia. Keďže Jana Šulková píše prevažne pre dievčatá, celá beseda sa niesla v romantickom a ženskom štýle. Vo veľmi príjemnom prostredí a pod vedením konferenciérky Ing. Vajgelovej sa čisto ženské obecenstvo cítilo veľmi spokojne. Beseda bola úspešná, nakoľko ju naše dievčatá na záver zahltili množstvom otázok a z besedy si odnášali aj spisovateľkin autogram.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili 27. novembra 2018 „Jednotu milovníkov národa a života“- Maticu slovenskú v Martine. Obavy z ďalekej cesty a nepriaznivého počasia sa našťastie nenaplnili a žiaci zažili v spoločnosti Mgr. Habdovej, Mgr. Mihálikovej a asistentky Ondrejkovej jeden krásny, síce mrazivý, ale slnečný deň.

  Exkurzia bola časovo veľmi náročná. Navštívili sme niekoľko pamätných budov. Našou prvou zastávkou bola návšteva 1. budovy Matice slovenskej v Martine, ktorá sa nachádza na martinskom námestí. Takpovediac za rohom sa nachádzal náš hlavný cieľ - 2. pamätná budova Matice slovenskej, ktorá je súčasne aj sídlom Matice slovenskej v Martine. Po zaujímavom odbornom výklade sme po ceste z Matice navštívili Dom Jozefa Cígera Hronského, v ktorom sme sa zohriali a vypočuli si veľmi pútavú prednášku o živote tohto slovenského velikána, ktorého tvorbu i prepojenie s „Jednotu milovníkov národa a života“ poznali i v zahraničí. Našu náročnú, ale zaujímavú exkurziu sme zakončili návštevou Národného cintorína v Martine, kde je pochovaných mnoho významných osobností. Z tejto úspešnej exkurzie si žiaci i pedagógovia odniesli množstvo zaujímavých informácií a pekných zážitkov.

 • Dňa 29.11.2018 sa žiaci IX. ročníka Marek Bulla a René Madový zúčastnili OK Technickej olympiády na SOŠT v Hc. Olympiáda bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť, kde sa súťažilo vo dvojiciach. Témou praktickej časti bola výroba "klepadla" podľa priloženej technickej dokumentácie. Naši žiaci sa síce neumiestnili na stupienkoch víťazov, ale priamo dodržali známe olympijské heslo Pierrra de Coubertina - "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa".

 • Milé deti, oprášte cez víkend hračky, s ktorými sa už nehrávate a šup s nimi do školy. Výťažok použijeme na kúpu nových do ŠKD a MŠ. Hračky musia byť funkčné a nepoškodené.

 • Žiaci 9.roč (Samuel Ballay, Andrej Rožnovják, Lukáš Sýkora) a 8. ročníka (Tomáš Miklovič) sa v piatok 23.11.2018 zúčastnili medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže s názvom Náboj Junior, ktorá sa konala na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Táto súťaž je pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Naši chlapci sa v Hlohovci umiestnili na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

 • Dňa 21.11.2018 sa v ŠKD uskutočnilo zábavné popoludnie, ktorého cieľom bolo užiť si zábavu, hudbu a tanec. Tanečné kreácie sa konali na chodbe školy. Nálada bola výborná a deti sa dosýta vytancovali ......

 • Žiaci nášho 8. a 9. - teho ročníka navštívili v rámci DOD aj Obchodnú akadémiu Hlohovec, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o štúdiu na tejto strednej škole. Zaujali ich viaceré zaujímavé projekty, ale veď presvedčte sa sami.........

 • INEKO zverejnilo vylepšené rebríčky základných škôl. Doplnili ich o aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ.

  Rebríčky škôl nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

  Naša škola sa v rámci TSK umiestnila s celkovým počom 6,4 boda na konečnom 17 - 19 mieste.

 • Na základe ustanovenia § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka § 150 ods. 5 školského zákona sa riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4 v Hlohovci rozhodlo dňa 21.11.2018 (streda) udeliť žiakom 6. – 9. ročníka školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tomto termíne prebieha celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Riadne vyučovanie tried sa začne dňa 22.11.2018 (štvrtok). Rodičia a žiaci budú poučení o BOZ a OP počas voľna a informácia bude zverejnená na webovom sídle školy.

 • Dňa 8.11. 2018 sa na našej škole uskutočnila po prvýkrát „ Anglická recitačná súťaž“ v prednese anglickej prózy. Školského kola súťaže sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. Z prvého stupňa súťažilo 8 žiakov a z druhého 4 žiaci.

  Vyhodnotenie I. stupňa:

  1. miesto: Barániová Emília / IV.B/
  2. miesto: Křížová Nela / IV.B/
  3. miesto: Šimon Görög / IV. B/

  Vyhodnotenie II. stupňa:

  1. miesto: Samuel Pavlovič / VI.A/
  2. miesto: Čuláková Dominika /V.A/
  3. miesto: Zbojeková Vanesa / VII.A/
 • Aj takéto správy prichádzajú, čo nás veľmi teší a povzbudzuje do ďalšej práce:

  "Dobrý večer, nedá mi, musim Vám napísať pochvalu, dnes boli žiaci v knižnici úžasní, vychovaní počúvali, zapájali sa, no to sa nedá porovnať so skupinou pred nimi, xx.ZS. Vidieť, že Vaši chodia do knižnice s učiteľkami každý mesiac a aj čítajú. 👍

 • Naša škola obdržala Ďakovný list od poslanca MZ za obvod Hlohovec-m.č. Peter

 • Testovanie 5 – 2018: Špecifikácia piatackých testov

  Oficiálne Testy Testovanie-5 2018 aj s odpoveďami zverejníme najskôr ako bude možné!

  Sledujte Testovanie5.sk!

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, A.Felcána 4, Hlohovec využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

  riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ s MŠ

 • V utorok ráno čakali na našich žiakov krásne červené jabĺčka... Každý sa s chuťou a úsmevom zahryzol.... V triedach potom spoločne ochutnávali jablkové dobroty, ktoré napiekli šikovné mamičky a babičky...

 • V rámci týždňa „ Hovorme o jedle “ sme si na dennú téme Chlieb, pečivo, obilniny – pripravili pre všetkých žiakov ochutnávku rôznych druhov chleba. Chlebíky všetkým chutili ...

 • Naši druháci sa v utorok 9.10.2018 spoločne vybrali na svoju prvú návštevu mestskej knižnice. Prezreli si vynovené priestory, poprezerali knihy a encyklopédie, z ktorých si povyberali podľa svojich záujmov a záľub a tieto si aj zapožičali domov....

 • IdeaSiTy 2018 zoznam .pdf

  IdeaSiTy 2018 plagat .png

  Viac informácií o IdeaSiTy (participatívny rozpočet) nájdete na oficiálnej internetovej stránke mesta, facebook stránke Participácia Hlohovec a v októbrovom čísle mesačníka Život v Hlohovci.

 • Naša škola má veľmi blízko k športu a našou úlohou je nabádať deti k pohybu. A to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. My sme v jeden krásny septembrový deň spojili sily a rozhýbali celé telo. Naša „Felcánka“ si opäť zašportovala so super pohybovými aktivitami.

 • V rámci Európskeho týždňa športu organizujeme pohybovú aktivitu pre všetkých žiakov hlohovských škôl aj širokú verejnosť.

 • Dňa 2.10. sa žiaci III. ročníka zúčastnili úžasnej besedy s nevidomým knihovníkom PhDr.
  Júliusom Bartekom. Deti sa dozvedeli o tomto postihnutí a o pomôckach, ktoré títo
  hendikepovaní ľudia využívajú. Každé dieťa dostalo na pamiatku svoje meno, napísané
  v Braillovom písme, vyskúšali si pocity nevidiaceho. Veľkým potleskom sa rozlúčili s úžasným
  človekom.

 • Dňa 18.9. nás navštívil náš zlatý Matej Tóth. Úžasný atlét, ktorý nám rozprával o svojich
  športových začiatkoch. Deti ho zahrnuli množstvom otázok, na ktoré im športovec obsiahle
  odpovedal. Keďže naša škola vyhrala celoslovenskú súťaž, bol nám odovzdaný grant O2
  Športovej akadémie Mateja Tótha. Na záver sme sa pofotili s Matejom Tóthom a stretnutie
  ukončili rýchlou chôdzou po našej novej atletickej dráhe.

 • Žiaci druhého stupňa sa v piatok 28. 9. a v pondelok 1. 10. zúčastnili jesenného účelového cvičenia. V piatok sa teoreticky oboznámili s tým, ako riešiť mimoriadne situácie, či poskytnúť prvú pomoc. Venovali sa tiež téme pohyb a pobyt v prírode. Vedomosti získané teoreticky si mohli v praxi vyskúšať v pondelkovej praktickej časti účelového cvičenia. Pod vedením triednych učiteliek a za pomoci pána Cepku žiaci s úsmevom zvládli viac ako 10 kilometrový úsek a odniesli si cenné informácie i zážitky.

 • Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 3.10.2018 sa opätovne vydáva strava po zaregistrovaní sa čipom. Ďakujeme

 • Podstatou dňa mlieka je význam mlieka a jeho zdravotné prínosy na plnohodnotnú výživu rastúceho detského organizmu, a preto sme si tento deň znova pochutnali na mliečku.........

 • Európsky deň jazykov

  sme si na našej škole pripomenuli 26.9. Žiačky 9. ročníka , Nikolka Gajdošíková a Veronika Vachanová, si pre našich žiakov I. stupňa pripravili zaujímavú aktivitu – čítanie anglickej rozprávky. Kvôli lepšiemu porozumeniu , čítanie textu bolo sprevádzané pantomímou a premietanými obrázkami súvisiacimi s rozprávkou. Úlohou žiakov bolo uhádnuť názov rozprávky a prerozprávať rozprávku v slovenskom jazyku. Žiaci všetkých ročníkov I. stupňa úlohu zvládli výborne . Rozprávka „ Princezná na hrášku“ našich žiakov nielen pobavila, ale žiaci si vďaka nej osvojili niekoľko nových anglických slov a výrazov.

 • Dňa 19. 09. 2018 sa na školskom ihrisku konala akcia pod názvom " Zábavno - súťažné popoludnie. " Zúčastnili sa ho všetci prítomní " ŠKD - áci." Pani vychovávateľky im pripravili rôzne športové disciplíny. A čo bolo z celého popoludnia to najlepšie? No predsa zaslúžená odmena. Odmena v podobe vitamínovej " bombyyy!"

 • ... veselí, zvedaví a najviac ich pobavilo to čudo - skartovačka :)

 • Zvolený zástupca do RŠ za pedagogických zamestnancov ZŠ:

  Mgr. Denisa Kunová

  Zvolený zástupca do RŠ za pedagogických zamestnancov MŠ:

  Jana Slováková

  Zvolený zástupca do RŠ za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ:

  Pavol Dzurech

  Zvolení zástupcovia rodičov žiakov zo ZŠ do RŠ:

  Ing. Gabriela Cepková, Mgr. Silvia Mandúchová, Adriana Arpášová

  Zvolený zástupca rodičov žiakov z MŠ do RŠ :

  Mgr. Anna Kociánová

  Delegovaní zástupcovia do RŠ za zriaďovateľa:

  Mgr. Moravcová Iveta, Ing. Miklovičová Martina, Mgr. Urminský Jozef, Ing. Začko Miroslav

 • Milí rodičia aj v novom šk.roku 2018/2019 budeme radi, ak prihlásite svoje deti sa stravovanie v školskej jedálni.

  Prihlášky na stravovanie sú už na našej webovej stránke, ktoré si môžete vytlačiť a vypísané priniesť do školy:

  Štvrtok 30.08.2018 9.00 - 12.00 hod

  Piatok 31.08.2018 9.00 - 12.00 hod

  Prihlášky na stravovanie sú k dispozícii od prvého školského dňa a počas celého školského roka.

  Úhradu stravného treba zaplatiť mesiac vopred, to znamená, že na september sa platí v auguste.

 • Žiakov, ktorým zostali peniaze(brejky) z automatu na mlieko prosím, aby požiadali o vrátenie peňazí prostredníctvom e-mailu: karty@rajo.sk

  Do e-mailu treba uviesť : 1. číslo účtu rodiča - kam budú peniaze zaslané

  2. uviesť číslo brejk karty žiaka

  Ďakujem za pochopenie.

 • Po náročnom školskom roku 2017/2018 sa učitelia i žiaci vybrali 29.6. na vytúžené letné prázdniny. Pani riaditeľka v slávnostnom príhovore zhodnotila desaťmesačnú prácu, ocenila najlepších a najusilovnejších žiakov a všetkým zaželala tie najkrajšie a nezabudnuteľné prázdniny.

  Nezabudli sme ani na nášho milého a všetkými obľúbeného pátra Damiána, ktorý na našej škole svoju púť skončil. Ale my veríme, že len preto, aby ju niekde inde začal. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás, našu školu a naše deti urobil. Prajeme mu, aby sa mu v novom pôsobisku darilo.

 • OTVORENIE ATLETICKEJ DRÁHY A NOVODOBÉ HLOHOVSKÉ HRY DETÍ

  26.6. 2018 sme slávnostne otvorili novú tartanovú atletickú dráhu. Na úvode boli predstavení čestní hostia – držitelia rekordov Hlohovských hier mládeže, ktorí boli pyšní a vďační za pozvanie.

  Anton Javorka – čestný predseda SAŠŠ, náš celoslovenský reprezentant v maratóne, otec kalokagatie, 6 násobný majster SR

  Libor Charfreitag ml – olympionik, majster EU v atletike, Barcelona – 2010 – hod kladivom

  Eva Charfreitagová – reprezentantka ČSSR – vrh guľou

 • Dňa 25. júna prišlo na našej škole k mimoriadnej udalosti. Z dôvodu nácvičného poplachu boli z našej školy evakuovaní všetci žiaci, pedagógovia i zamestnanci budovy. Nakoľko však takéto udalosti sprevádza panika, traja naši žiaci nevyšli s vyučujúcimi von, ale zostali v budove. Do boja s pomyselným ohňom i s hľadaním nezvestných žiakov sa vydal profesionálny Hasičský zbor z Hlohovca. Do areálu školy prišli tri hasičské autá. Hasiči deťom ukázali priebeh záchrany stratených osôb z budovy, dokonca pri vyslobodzovaní použili aj posuvný výškový rebrík. Po skončení akcie si deti s hasičmi prezreli autá a od profesionálov sa dozvedeli množstvo zaujímavých a potrebných informácií o požiari.

 • Prváci z 1.A a 1.B sa vo štvrtok 22.2. vybrali na koncoročný výlet do Piešťan. Prechádzkou po Sklennom moste sa dostali k jazierkam s rybičkami a rozkvitnutými leknami. Zašantili si na detskom ihrisku, nakúpili darčeky a s výkrikom " Výlet bol supéééér.." sa vrátili domov.

 • Oznamujeme stravníkom, že v mesiaci JÚN 2018 sa môžu odhlasovať z obedov do 25.06.2018.

  Dôvod: ukončenie školského roka

  Tovar je objednávaný týždeň dopredu.

 • V tomto školskom roku sme sa už po druhýkrát zapojili do zberu papiera. Chceme sa poďakovať žiakom, rodičom i pani učiteľkám. K zberu sa pripojila aj naša materská škola.

  1. miesto – II.B

  2. miesto – VI.A

  3. miesto – IV.A

  Naša najlepšia zberačka je z II.B triedy – Karin Statečná ( 1 067 kg). Ďakujeme.

 • Dňa 12.6.2018 sa tenisová omladina našej školy v zložení Dominika Čuláková-4.roč., Sára Mončeková 5.roč., Adelka Polakovičová – 6.roč. a Martin Začko - 8. roč. zúčastnila na prvom ročníku tenisového turnaja o Putovný pohár Riaditeľky ZŠsMŠ Červeník. Okrem samotného turnaja sa konala aj súťaž o znalosť pravidiel tenisu. Tohto krásneho a vydareného podujatia sa zúčastnili tenisové družstvá zo ZŠsMŠ Červeník, Trakovice, Leopoldov a samozrejme naše družstvo. V celkovom hodnotení družstiev sa náš kolektív umiestnil na 3. mieste. Vo vedomostnej súťaži sa umiestnila Adelka Polakovičová na 2. Mieste a v súťaži jednotlivcov mladších žiačok obsadila Dominika Čuláková pekné 3. miesto a súťaž starších žiačok ovládla Adelka Polakovičová. Všetkým súťažiacim gratulujeme a už teraz sa tešíme na pokračovanie – na II. ročník

 • 8. júna sa naši deviataci zúčastnili modelovej hodiny dejepisu. Projekt, ktorý odštartoval práve na našej škole, mal za úlohu priblížiť žiakom 9. ročníka situácie, ktoré sa odohrali počas II. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Za prítomnosti vedenia školy, vedúcej Odboru školstva v Hlohovci - Mgr. Ivety Moravcovej, predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov - Ing. Vladimíra Kánskeho a v súčinnosti so zástupcami Vojenského útvaru 4444 v Hlohovci sme sa zúčastnili dvoch hodín zaujímavého rozprávania o vojne a SNP, poučných prezentácií a ukážok vojenských zbraní. Súčasťou projektu bol aj test, ktorý naši šikovní deviataci zvládli výborne. Veríme, že tento projekt si nájde svojich sympatizantov aj v budúcnosti, pretože história je neodškriepiteľnou súčasťou nášho života, ktorú by sme mali poznať.

 • Žiaci II. ročníka absolvovali každý mesiac návštevu mestskej knižnice. Stali sa z nich veľkí čitatelia a knižky si požičiavali s nadšením. Na záver spolupráce mestská knižnica zorganizovala akciu : Odporuč mi knihu na prázdniny, kde sa malí čitatelia mohli predstaviť so svojou knihou. Najskôr mali trému, no neskôr z nich opadla a už teraz sa tešia na prázdninové čítanie. Nakoniec boli odmenení tortou, ktorá bola tou pravou odmenou.

 • V jedno krásne májové dopoludnie dňa 29.5.2018 si žiaci III. ročníka pod vedením p.riaditeľky Miroslavy Múdrej Vaňkovej a p.učiteľky Mgr.Kunovej pripravili anglické divadielka Kamenná polievka a Malá červená sliepočka pre žiakov I. stupňa a prizvali aj škôlkarov z MŠ Felcána, MŠ Nábrežie, MŠ Fraštacká, MŠ Jalšové a MŠ Koplotovce. Po vystúpení sa škôlkarom predstavili žiaci z krúžku Funny švihadielka, ktorý vedie p. riaditeľka. Žiaci sa zapojili do skákania a preskjakovania švihadiel našich milých škôlkarov. Radosť z pohybu bolo vidieť všade. Všetci odchádzali usmiati a spokojní......

 • V dňoch 21.5. - 25.5.2018 sa uskutočnil pre žiakov I.stupňa anglický kurz s anglickými lektormi z jazykovej školy YOUR CHOICE. Lektori pochádzali z Anglicka a Škótska. Zaujímavými kreatívnymi činnosťami, aktivitami, hrami a súťažami sa zdokonaľovali v anglickom jazyku. Naučili sa pracovať v tímoch. Aj touto formou vyučovania sa snažíme u žiakov rozvíjať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku

 • Naši prváci sa 5.6.2018 zúčastnili športového podujatia pre žiakov I. ročníka ZŠ pod názvom MOJA PRVÁ OLYMPIÁDA. Na ihrisku ZŠ na Koperníkovej ulici si zmerali svoje sily a šikovnosť 10-členné družstvá prvákov zo všetkých základných škôl. Naše družstvo I.A triedy získalo pekné 7.miesto a družstvo I.B triedy dokonca zvíťazilo.

  Radosť bola obrovská......

 • V zmysle § 11a ods. 1 zákon c. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o vol'nom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávatel'a: Materská škola, A. Felcana 4, 920 01 Hlohovec

  Kategória a podkategória vol'ného pracovného miesta: učitel' predprimárneho vzdelávania

  Dátum nástupu: 03. 09. 2018

  Kvalifikačné predpoklady podl'a § 6 zakona 317/2009 z. z. o pedagogicch zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

 • Deň matiek

  Mamičky našich prváčikov dostali od svojich detí krásny darček. V pekne vyzdobených triedach si deti pre ne pripravili slávnostný program. Básničky, pesničky, tančeky, dramatizáciu hudobnej skladbičky a vlastnoručne vyrobené darčeky. Potom si spolu posedeli pri výborných koláčikoch, kávičke a občerstvení . Dojaté mamičky odchádzali spokojné domov. Ďakujeme pani uč. Fančovičovej a pani uč. Kurincovej za prípravu tejto vydarenej akcie.

 • Naši žiaci druhého ročníka sa zúčastnili základného plaveckého kurzu v mestskej plavárni Trnava – Zátvor. V úvode sa zoznamovali s vodným prostredím, ďalej skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárania s cieľom odbúrania strachu. Na záver plaveckého výcviku bolo treba zaplávať kraul technicky správne na šírku bazéna bez zastavenia. Keďže to naši šikovní druháci zvládli, boli odmenení diplomom a na ňom tou najlepšou známkou.

 • Všetkých priateľov školy a dobrej zábavy srdečne pozývame........

 • U nás v škole kvitnú do krásy nielen žiaci a učitelia, ale i tieto krásne kvety. O všetko a všetkých sa u nás staráme s láskou...

 • Aj v tomto školskom roku žiaci I. stupňa navštívili dopravné ihrisko v Galante. Areál dopravného ihriska sa nachádza v nádhernom a udržiavanom prostredí. Dvojhodinový vyučovací blok sa skladá z teoretickej a praktickej časti.V teoretickej časti si žiaci precvičili pravidlá pre chodcov a cyklistov, dopravné značky aj dopravné situácie na cestnej premávke. V praktickej časti sa zdokonalili v jazde na bicykloch, kolobežkách a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.

 • Dňa 16. 5. 2018 sa v ZUŠ uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovala Dominika Čuláková žiačka štvrtého ročníka. Umiestnila sa na krásnom 1. mieste. Postupuje do krajského kola v Trnave, ktoré sa uskutoční 25. 5. 2018 v CVČ Kalokagatia v Trnave. Srdečne jej blahoželáme a prajeme ďalšie spevácke úspechy.

 • Dňa 19. marca si svoje vedomosti z matematiky v tejto medzinárodnej súťaži vyskúšalo 35 žiakov našej školy. Tento rok sa im obzvlášť darilo. Spomedzi všetkých súťažiacich na Slovensku sa až 13 žiakov našej školy umiestnilo medzi 20% najúspešnejších žiakov vo svojich kategóriách. Školskými šampiónkami sa stali Lenka Miklovičová (II. A) a Nina Baranovičová (VI. A). Všetkým našim šikovným matematickým talentom gratulujeme

 • Kurz anglického jazyka s anglickými lektormi z jazykovej školy YOUR CHOICE sa uskutočnil na našej škole 30.4.- 4.5. 2018. Na kurze sa postupne vystriedali 3 lektori z Veľkej Británie. Kurz bol určený žiakom II. stupňa. Žiaci boli rozdelení do 2 skupín a každá skupina absolvovala 10 hodín anglického jazyka za týždeň.

  Žiaci ocenili rôznorodosť aktivít, kamarátsky prístup lektorov k žiakom, hravé formy výučby angličtiny a snahu lektorov zapojiť všetkých žiakov do aktívnej komunikácie v anglickom jazyku.

 • Tradičný jarný beh sa aj tento rok konal v Pánskej záhrade, kde dobré meno sebe aj svojej škole robili všetky deti, ktoré tu prišli a pretekali. Najvýraznejšie s medzi svojimi rovesníkmi presadili títo žiaci:

  1. ročník – Nelka Arpášová 2. miesto

  4. ročník – Matej Arpáš – 1. miesto

  5. ročník – Erik Cepka – 3. miesto

  7. ročník – Alžbeta Cepková – 2. miesto

  9. ročník – Monika Janigová - 3. miesto

  Filip Prochác - 2. miesto

  Gratulujeme!!!!!

 • Dňa 21. marca mali naši deviataci veľký deň. Mali si totiž otestovať svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré získali počas štúdia na základnej škole . Niektorí sa na TESTOVANIE 9 pripravovali svedomito, iní menej. Na niektorých bola vidieť nervozita. Každý to nakoniec zvládol a (snáď) získal toľko percent, koľko si zaslúžil. Ako celok však naši deviataci dopadli výborne. Zo slovenského jazyka a literatúry získali 70,2 %, pričom celoslovenský priemer bol 63%. Priemerná úspešnosť z matematiky na našej škole bola 67,2% a celoslovenská 55, 9%. Zo slovenského jazyka a literatúry sme teda v porovnaní s národným priemerom boli lepší o 7,2 % a z matematiky o 11,3 %. Deviatakom gratulujeme a želáme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch.

 • Žiaci VIII. ročníka si v pondelok overili svoje vedomosti v praxi a vrámci zážitkového učenia si napríklad vyskúšali meranie a počítanie plochy farebne natretého plota, lavičky, taktiež mali za úlohu dopočítať materiál na dokončenie schodiska pred školou a podobne. Žiaci boli z tohto spôsobu vyučovania nadšení a určite takéto hodiny zopakujeme.

 • Žiaci II.B sa zapojili do celoslovenskej internetovej súťaže o najkrajšiu jarnú nástenku – Jar v II.B. Keďže sa umiestnili na krásnom 2. mieste, ďakujeme všetkým hlasujúcim za každý jeden hlas. Je to pre školu veľký úspech a zároveň motivácia pokračovať v takýchto súťažiach ďalej.

 • Naši žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou v kine Úsmev. Na úvod pani riaditeľka mestskej knižnice prečítala úryvok z knihy od G.Futovej. Pani spisovateľka pokračovala pútavým rozprávaním o sebe, svojej rodine, o tom, kde čerpala námety na svoje knihy. Naše zvedavé deti ju zahrnuli množstvom otázok. Na záver im podpísala knihy i pamätníky a s radosťou sa s deťmi pofotila.

 • V pondelok 23.4. sa naši prváci spoločne vybrali na poniklecovú lúčku na Soroši. Neodradila ich ani malá dažďová prehánka, po ktorej sa na oblohe objavilo usmiate slniečko a "objavná výprava " mohla pokračovať ďalej....

  Na informačných tabuliach sa zoznámili s chránenými rastlinamui a živočíchmi, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú....

 • 18. a 19. apríla sa na ZŠ Kopernikova konali Hlohovské hry mládeže v basketbale.

  Dievčatá obsadili po bojovnom výkone krásne druhé miesto.

  Družstvo tvorili: Veronika Vachanová, Veronika Kučerová, Monika Janigová, Alenka Mendelová, Martina Mendelová, Ema Arpášová, Adriana Petríková, Lenka Bartovičová.

  Chlapci si svoje umiestnenie veľmi tvrdo vybojovali a svojou disciplinovanosťou a umením sa stali víťazmi HHM v basketbale žiakov.

  Družstvo tvorili: René Madový, Martin Vajgel, Martin Rampach, Štefan Balko, Radim Talapka, Martin Halás, Filip Prochác, Pavol Náhlik, Kristián Tvrdý a Lukáš Šándor.

 • Naša škola sa aj tento rok rozhodla pomôcť iným ľuďom a preto usporiadala 13.4.2018 akciu s názvom Kvietok pomoci. Žiaci si mohli ráno pri hlavnom vchode za dobrovoľný príspevok zakúpiť kvietok. Spolu sme vyzbierali 116,08 . Výťažok z tejto akcie poputuje do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove. Tento domov poskytuje starostlivosť pre deti a dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie.

  Spolu môžeme pomôcť tým, ktorí sú nie vlastnou vinou odkázaní na pomoc iných.

 • Do galérie Smeťozber boli pridané fotografie.

 • Ďakujeme všetkým 67 zúčastneným deťom a rodičom, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijeme. Víťazné triedy III.B a VIII.A získavajú Deň podľa svojich predstáv.

  pozri fotoalbum

 • 28. marec patril všetkým učiteľom. Je to deň, kedy si uctievame tých, ktorí nielenže odovzdávajú vedomosti, formujú osobnosti, utierajú slzy keď treba, tešia sa z úspechov svojich žiakov, z vyzdobených tried, ale najmä vytvárajú prostredie, aby sa v nich žiaci – deti cítili čo najlepšie. Určite je takýchto pedagógov veľa a my sme radi, že takých máme na našej škole aj my. A vedenie školy sa jedného z nich rozhodlo pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť.

  Keď pani riaditeľka, Mgr. Miroslava Múdra Vaňková začala čítať dôvod ocenenia, slzy dojatia, pokory a radosti zároveň sa po tvári skotúľali nejednej z nás. Ale najviac jednej... Patrili osobe, ktorá svojou pracovitosťou, húževnatosťou, nápaditosťou, chuťou pracovať s deťmi v mimoškolských aktivitách, a svojím prístupom k učiteľskému povolaniu si toto ocenenie nepochybne zaslúži. Na Základnej škole na Ulici Arpáda Felcána pracuje ako vychovávateľka v školskom klube detí 26 rokov. Svoju prácu vo výchovnej činnosti odvádza na vysokej odbornej úrovni. Je veľmi zanietená pre svoju prácu, svojím prístupom formuje u všetkých žiakov zmysel pre estetiku, vkus a zmysel pre vyváženosť, čistotu. Vychováva žiakov do reálneho života, vštepuje im spolupatričnosť, pomoc jeden druhému, veľakrát zastupuje úlohu rodiča, je im matkou, kamarátkou či učiteľkou.

 • Pri príležitosti krásneho sviatku Dňa učiteľov si žiaci z našej školy pripravili pre nás – mentorov, pekný a zábavný program. Milo nás prekvapili nielen nápaditosťou, ktorú vynaložili pri tvorbe programu, ale potešili nás i so samotnou organizáciou tohto dňa. Poďakovanie patrí najmä žiakom zo Školského parlamentu a pani učiteľke Majke Mačicovej, ktorá to všetko mala pod palcom. Okrem zábavných súťaží, ktoré si pre nás žiaci pripravili, úsmev na perách nám vytvorili skvelým videom, v ktorom nám ukázali, ako nás vnímajú a vidia oni – naši žiaci, naše pýchy. Práve spätná väzba od nich nás posúva vpred. Aj preto bol 28. marec 2018 pre všetkých učiteľov na ZŠ Arpáda Felcána výnimočný a urobil krásnu bodku pred najkrajšími kresťanskými sviatkami v roku – Veľkou nocou, na ktorú sme sa všetci tešili. Ďakujeme Vám a sme radi, že okrem odovzdávania vedomostí sme pre Vás tými najlepšími priateľmi a veríme, že pre mnohých z Vás i vzormi.

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO

  Dňa 23. 3. 2018 sa uskutočnil 54. ročník Chemickej olympiády v kategórii D. Našu školu v okresnom kole reprezentovali dvaja žiaci 9. ročníka – Tomáš Varga a Dávid Urminský . Žiaci absolvovali písomný test i praktickú časť zameranú na overenie zručností pri realizácií chemických pokusov v laboratóriu. Obaja naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi Chemickej olympiády, k čomu im srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

 • Deti zo štvrtého ročníka pod vedením p.učiteľky Mgr. Janky Trnenej sa snažili svojim vystúpením konečne privolať jar. Podarilo sa .

  K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.

  Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

 • Dňa 22.3.2018 na našej škole prebiehalo projektové vyučovanie. Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka učili svojich mladších spolužiakov. Pripravili si pre nich prezentácie, tajničky a súťaže na tému VODA. Na záver vytvorili deti z obrázkov podmorský svet.

  Všetkým žiako sa dnešný deň veľmi páčil, a už teraz sa tešia na ďalšie podobné aktivity.

 • Dňa 20. 3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník žiakov 2. – 4. ročníkov v prednese poézie, prózy- I.kategória.

  Poézia I. kategória

  I. miesto - A. Cvechová IV. A ( postup do okresného kola)

  II. miesto – J. Herceková II. A

  III. miesto- Š. Görög III. B

  Próza I. kategória

  I.miesto – K. Karabová II. B ( postup do okresného kola)

  II.miesto – T. Hercek IV.A

  II.miesto - E. Miklovičová III. A

  III.miesto - D. Čuláková IV. A

  III.miesto - N.Křížová III. B

 • 39. ročník Pytagoriády obvodné kolo

  Dňa 13. a 14. marca 2018 sa stretli najlepší matematici zo základných škôl v Hlohovci a z okolitých základných škôl a riešili úlohy obvodného kola 39.ročníka Pytagoriády.

  Naši žiaci sa tejto výzvy zhostili veľmi dobre. Z 12 zúčastnených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov.

  P4- Tomáš Hercek

  P5- Skalický Matúš, Pavlovič Samuel, Sučanský Samuel

  P6-Baranovičová Nina, Polakovičová Adela, Minarčíková Monika

  P7- Tomáš Miklovič získal 1. miesto

  Srdečne gratulujeme !

 • Majstrovstvá kraja v basketbale - 3. miesto

  Vo štvrtok 15. marca sme sa s chlapcami našej školy zúčastnili Majstrovstiev Trnavského kraja v basketbale žiakov. Vo veľmi silnej konkurencii a výbornej hre chlapcov sme obsadili pekné tretie miesto. Školu reprezentovali Martin Vajgel, Martin Rampach, René Madový, Martin Halás, Štefan Balko, Roman Triebeľ, Filip Prochác, Radim Talapka, Lukáš Šandora, Kristián Tvrdý a Pavol Náhlik. Chlapcom ďakujem za reprezentáciu a ešte raz gratulujem.

 • V piatok, 2. marca bolo na našej škole veselo. I keď počasie bolo skôr uspávajúce, našou
  telocvičňou sa rozliehala príjemná melódia. Konal sa v nej Maškarný ples. I tento rok bolo
  masiek neúrekom. Boli krásne, originálne a niektoré prepracované do posledných detailov.
  Vybrať tú najkrajšiu masku nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila sa originálnosť, nápaditosť,
  jedinečnosť a fantázia. Ale ako už býva zvykom, 1. miesto môže byť len jedno, a tak porota
  v zložení rodičov rozhodla nasledovne:
  1.miesto: Teplovzdušný balón (súrodenci Gorogovi z III.A)
  2.miesto: Múmia (Tomáš Králič z I.A)
  3. miesto: Raňajky ( Monika Minarčíková zo VI.A)
  Všetkým žiakom, rodičom a pedagógom patrí poďakovanie za pomoc pri organizovaní tohto
  zábavného a obľúbeného podujatia.

 • Dňa 2.3.2018 zažili žiaci 7.A triedy vyučovanie trocha inak. V rámci metodického zamestnania sa zúčastnili vyučovania na SOŠt Hlohovec, kde ich privítala RŠ Ing. Kropelová a ZRŠ Ing.Zafer. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, kde ich p.Ing. Kaššák a Bc. Divílek zasvätili do tajov stolárstva a umeleckého drátovania a opletania. Žiaci si vyrobili kŕmitko pre vtákov a drobné opletané výrobky, ktoré si potom zobrali domov. Dnešný deň sa všetkým veľmi páčil a každý žiak si odniesol kopu zážitkov. Ďakujeme vedeniu SOŠt za krásne strávený deň.

 • 27. 2. 2018 Putujeme za ľudovou piesňou – školské kolo výsledky

  I.kategória 1. – 3. ročník

  I. miesto - - Natália Struková III. A (postup do okresného kola)

  II. miesto – Sára Sanigová III. A, Miklovič Marek I.B

  III.miesto- Matúš Görog I.B, Kristína Karabová II.B

  II.kategória 4. – 6. ročník

  I.miesto - Dominika Čuláková IV. A (postup do okresného kola)

  II.miesto - Ema Arpášová VI. A, Mináriková Iveta IV.A

  III.miesto - Pavlovič Samuel V.A, Dzurech Francesco IV. A

  Ďakujeme za účasť v súťaži aj ostatným súťažiacim, ktorí sa s radosťou pripravovali a od srdiečka spievali krásne slovenské ľudové piesne.Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke našej skvelej hudobníčke Mgr. Vierke Mihovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala aj našej vynikajúcej porote usmievavým učiteľkám I. stupňa.Nezabudnite aj nabudúci rok si opäť zaspievame !

 • Naša škola je zapojená do projektu Hrdá škola a v týždni od 12. do 16.2. bude na našej škole ešte veselšie a to v podobe farieb. Chceme žiakov podporiť aby prišli každý deň oblečení v inej farbe a to:

  - v pondelok: v čierno-bielej

  - v utorok: v modrej

  - v stredu: v červenej

  - vo štvrtok: v zelenej

  - v piatok: vo všetkých pestrých farbách

 • Deti z krúžku Funny švihadielka si skočili do BA na workshop s ITA a AUT lektormi.

 • Pre potreby využívania telefónneho čísla Materskej školy používajte číslo 033/ 7421156 kl.105

  Pôvodné číslo MŠ je ZRUŠENÉ!

 • Riaditeľka základnej školy prijme špeciálneho pedagóga

  - nástup možný od 15.3.2018

  - úväzok - 48 %

  - prax výhodou

  Kvalifikačné predpoklady:

  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom špeciálna pedagogika

  Na osobný pohovor budú pozvaní

  iba vybraní uchádzači.

  Svoje žiadosti spolu so životopisom môžete zasielať do 28.2.2018

  e-mailom zs.felcana@gmail.com

 • Ďakujeme stážistkám Hane, Zkiye z Indonézie, Mariane z Brazílie a Elif z Turecka za návštevu a intenzívny anglický kurz pre naše deti.

 • Dňa 16.1. 2018 sa v CVČ Dúha uskutočnilo okresné kolo Olympiády ANJ. Našu školu reprezentovali 2 žiaci. V kategórii 1.A súťažil Richard Zeman, žiak 7.A triedy a umiestnil sa na 3. mieste. V kategórii 1.B súťažil Dávid Urminský , žiak 9.A triedy a taktiež sa umiestnil na 3. mieste. Žiaci súťažili v písomnej aj ústnej časti. Obidvom žiakom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi, že sa im podarilo v skutočne silnej konkurencii ostatných škôl z okresu Hlohovec, získať takéto krásne umiestnenie.

 • Lyžiarske stredisko Donovaly sa stalo v dňoch 8. – 12. januára 2018 domovom siedmakov našej školy. Pod vedením pani riaditeľky Múdrej Vaňkovej, pani učiteľky Tomkovej a pani učiteľky Riegelovej sa žiaci snažili skrotiť svoje lyže a objaviť čaro lyžovania. Musím povedať, že aj veľmi ťažkých začiatkoch to všetci žiaci zvládli na jednotku. Veď už vo štvrtok si všetci vychutnávali sedačkovú lanovku a lyžovačku na Záhradišti. Takže naša výprava za snehom bola úspešná a všetci žiaci siedmeho ročníka zvládli základný lyžiarsky výcvik úspešne.

 • S radosťou sme prijali správu , že naša škola získala 1.miesto v zbere pagaštana konského v rámci Slovenska za rok 2017.

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa veľmi intenzívne zapojili do zberu a pomohli nazberať 2 720 kg a získať 1. miesto.

  Zber organizovala firma Calendula s.r.o. Nová Ľubovňa.

  Výsledky súťaže

  1. miesto 2720 kg ZŠ Arpada Felcana 4, Hlohovec

  2. miesto 2500 kg Vajanského 47, Lučenec

  3. miesto 2280 kg ul. ČS armády 22, Prešov

 • V dňoch 19.- 20.12.2017 prebehla na našej škole súťaž o najzdatnejšieho "skladateľa slov" - Piknik - Slovo. Súťaže sa zúčastnili žiaci druhého stupňa, ktorí v časovom limite 30 min skladali slová v známej hre. Umiestnenie žiakov:

  I. miesto - Nina Tittelová 7.A - 115 bodov

  II. miesto - Anrej Štefík 7.A - 95 bodov

  III. miesto - Martin Začko 8.A - 90 bodov

  Víťazom gratulujeme.

 • Dňa 13. a 14.decembra na našej škole prebehol 39.ročník matematickej súťaže Pytagoriáda.

  Do súťaže bolo prihlásených 18 žiakov z 3.až 8.ročníka.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali:

  4.ročník- Marek Meliš, Tomáš Hercek, Adam Danko

  5.ročník- Samuel Sučanský, Samuel Pavlovič, Matúš Skalický

  6. ročník- Adela Polakovičová, Monika Minarčíková, Nina Baranovičová

  7. ročník- Tomáš Miklovič, Adrián Manduch

  8.ročník- Samuel Ballay

  Všetkým srdečne gratulujeme!


 • V prvý decembrový deň sa naše piatačky Nela Geseová, Diana Kukučková a Sára Mončeková zúčastnili v CVČ Dúha v Hlohovci súťaže v zdobení vianočných medovníkov. Ich úlohou bolo čo najoriginálnejšie vyzdobiť vianočné pečivo. Všetky dievčatá v tejto súťaži obstáli veľmi dobre, ich práce sú vystavené v CVČ Dúha od 5.12. - 16.12. 2017 , kde si ich môžete prísť pozrieť v čase od 8.00 do 18.00 hod. Najlepšie sa umiestnila Nela Geseová, ktorej jej šikovnosť priniesla pekné 3. miesto spomedzi takmer 40 súťažiacich. Ďakujeme dievčatám za ich šikovné rúčky a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať opäť o rok.

 • Dňa 4. decembra sa žiačky našej školy Nela Geseová, Sára Mončeková a Alena Mendelová zúčastnili súťaže Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov. Každé trojčlenné družstvo vytvorilo jeden adventný veniec a jeden vianočný svietnik. Dievčatá boli kreatívne a obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme

 • V mesiacoch október a november 2017 prebiehala na II. stupni našej školy súťaž „Čítanie anglických textov s porozumením“. Táto súťaž bola zameraná na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Pripravené texty boli vyberané tak, aby zodpovedali úrovni A2 kompetencií podľa SERR . Porozumenie každého anglického textu bolo testované rôznymi typmi otázok a úloh, ktoré žiaci vypracovávali na základe prečítaného textu. Všetky odpoveďové hárky boli následne vyhodnotené učiteľkami anglického jazyka a do výsledného bodového hodnotenia boli započítané iba body za správne odpovede. Ak boli všetky odpovede správne žiak získal pre triedu 1 bod, ak bola správna polovica odpovedí žiak získal 0,5 bodu. Celkový počet bodov za triedu sa vydelil počtom žiakov v triede a získali sme priemerný počet bodov na 1 žiaka v triede. Výsledné hodnotenie tried je nasledovné:

 • Vo štvrtok 23. novembra sa žiačky našej školy Veronika Vachanová, Eliška a Lenka Bartovičové zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiačok základných škôl. Vo finále porazili družstvo žiačok z Trakovíc a stali sa Majsterkami okresu. Gratulujeme!!!!!!!

 • Dnes sme firme M.CUP s.r.o. odovzdali stavenisko - areál budúcej novej atletickej dráhy na ZŠ A. Felcana. Pani riaditeľka odovzdala symbolické štartovacie bloky, ak sa nestane nic nepredvídané, v júni budúceho roku by do nich mali na novej dráhe zakľaknúť pretekári z hlohovských škôl na 54. ročníku HHM v atletike. Držme si spolu palce, nech to tak naozaj dopadne :-)

 • Dňa 17.11.2017 sa uskutočnil na našej škole prvý výkop budúceho workoutového ihriska. Rodičia sa s elánom a chuťou pustili do práce pri budovaní základov budúceho ihriska, ktoré bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale aj celej širokej verejnosti. Za ich neoceniteľnú pomoc a rady im patrí naša veľká vďaka

 • Dňa 15.11.2017 bola na našej škole malá slávnosť. Pri príležitosti streleckej súťaže o Pohár primátora mesta Hlohovec prevzala z rúk primátora masta Hlohovec Ing. Miroslava Kollára riaditeľka školy Mgr. Miroslava Múdra Vaňková dar firmy Philips našej škole - nové osvetlenie telocvične.

 • Pohár primátora mesta Hlohovec

  Dňa 15.11.2017 prebehla na našej škole súťaž o Pohár primátora mesta Hlohovec III. kolo Krajskej školskej streleckej ligy Trnavského samosprávneho kraja 2017. V prílohe je uvedená výsledková listina.

  Náš žiak Samko Pavlovič z V.A postupuje na krajské majstrovstvá. Ku krásnemu výsledku mu gratulujeme

 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 17.11.2017 (sviatok piatok) o 8:30 hod. realizujeme prípravu Outdoor fitness ihriska. Ak by mal niekto záujem pridať sa k nám a pomôcť, radi Vás privítame. Ďakujeme rodičom, ktorí potvrdili účasť a pomôžu pripraviť deťom kvalitnejšie prostredie nielen pre vyučovací proces.

 • Príbeh o mŕtvom dreve v lese

  Piataci sa dňa 13.11.2017 zúčastnili Eko-prednášky. Súčasťou prednášky bol dokumentárny film. Nové poznatky si žiaci mali možnosť overiť hravými metódami.

 • Múzeum holokaustu v Seredi otvorilo svoju bránu pre ôsmakov a deviatakov našej základnej školy 7. novembra. Žiaci mali možnosť stráviť jeden deň na miestach, kde sa odohrávali obrovské tragédie celých rodín. Cieľom exkurzie bolo poukázať na ničivé dôsledky vojny a pripomenutie si najväčšej hrôzy, aká bola kedy páchaná na ľuďoch. Žiakom bola sprostredkovaná dôkladná a veľmi zaujímavá prednáška z pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto spájajúce sa s tragickým obdobím riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Žiakom bolo zdôraznené, že práve toto je miesto uvedomenia si, aké hodnoty dnes máme, a o čo by sme mohli prísť, keby sme niektoré veci podcenili. Celú návštevu ukončila prednáška na tému Deti a holokaust, ktorú žiaci prijali s úctou a pokorou k samotnej téme.

 • AJ MY SME MAJSTRI OKRESU !!!!

  V utorok 7. novembra sa uskutočnili Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov.

  To, že nám rastú šikovní športovci, dokázali úplne na jednotku. Zvíťazili nad svojimi rovesníkmi v tesnom finále na ZŠ Sv. Jozefa. Žiaci porazili súperov zo ZŠ Podzámska, zo ZŠs MŠ Bojničky a už spomenutú ZŠ Sv. Jozefa.

  Školu úspešne reprezentovali žiaci: Leo Habda, Arthur Bakoš, Matej Arpáš, Iveta Mináriková, Dominika Čuláková, Dominika Hanáková, Klaudia Buzašiová, Samuel Konečný, Richard Múdry, Ema Janíčková a Timotej Monček.

 • V zmysle Dodatku č.1 k POP pre školský rok 2017/2018 sa v stredu 22. novembra uskutoční testovanie žiakov 5.ročníka.

 • Po stopách Ľudovíta Štúra...

  Žiaci VII. a VIII. ročníka našej školy sa 25. októbra 2017 zúčastnili exkurzie v Modre. Pod vedením PaedDr. Eriky Polányiovej a Mgr. Alexandry Habdovej navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, nazreli i do Štúrovej pamätnej izby a neobišli ani miesto jeho posledného odpočinku na miestnom cintoríne. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o živote tohto velikána, ktorý sa pričinil o uzákonenie spisovnej slovenčiny. Cestou k pietnemu miestu sa spoločne s pedagógmi odfotili pred centrálnym súsoším Ľudovíta Štúra na Štúrovej ulici v Modre. Žiakov najviac očarila izba, v ktorej strávil Ľudovít posledné hodiny svojho života, ale ich pozornosti neunikli ani obrazy dvoch žien – M. Pospíšilovej a A. Ostrolúckej. Veľký záujem v múzeu vyvolal tiež úlomok kosti z nohy zraneného Štúra, dobové oblečenie či strohé zariadenie školy, ktorú navštevoval. (Viď foto)

 • SME MAJSTRI OKRESU!!!!!

  24. a 26. októbra sa  konali Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok základných škôl. Žiaci našej školy nám urobili obrovskú radosť, keď zvíťazili nad svojimi súpermi aj v kategórii chlapcov aj dievčat.

  Dievčatá hrali v zložení:  Veronika Kučerová, Lenka Bartovičová, Monika Janigová, Alena Mendelová, Veronika Vachanová, Emília Vybíralová, Adriana Períková, Martina Mendelová a Veronika Tomková.

  Poradie:  1. Základná škola  Ul. Arpáda Felcána

         2. VI. Základná škola

         3. ZŠ Kopernikova

 • Beseda so včelárom

  Žiaci V.a VI. Ročníka sa dňa 24.10.2017 mali možnosť dozvedieť nové informácie o živote včiel.

  Pán Vladovič nám počas prednášky porozprával veľa zaujímavostí. Pozreli sme si mnoho fotiek a neodmysliteľných pomôcok každého včelára. Nakoniec sme si pochutili na sladkom mede.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  24.október bol vyhlásený za medzinárodný deň školských knižníc.Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

  Hlavnou myšlienkou tohto dňa je podpora vo vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu literatúry. Snažme sa nájsť v knihách priateľa, ktorého vymeníme za smartphón a mobil.

  Pri tejto príležitosti sa aj na našej škole uskutočnili rôzne aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň.Pre deti sme pripravili zaujímavé prezentácie o knihách a výstavku starých kníh.

 • Hovorme o jedle

  V týždni od 16.10 – 20.10.2017 prebehol na škole 5. ročník súťažno – vzdelávacej aktivity „ Hovorme o jedle. „  Žiaci VII. ročníka pod vedením p.uč.Tomkovej si v skupinách pripravili k jednotlivým denným témam projekty , prezentácie a aktivity, ktoré potom prezentovali svojim malým a veľkým spolužiakom :

   

  Pondelok : chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky  +  plytvanie potravinami

  Utorok     : zelenina, ovocie, orechy   +    odkiaľ jedlo pochádza

  Streda      : mlieko, mliečne výrobky  +  dodržiavanie pitného režimu

 • Deň jablka

  20.10.2017 sa zorganizoval na našej škole „Deň jablka“. Už ráno v košíkoch čakalo na každého žiaka krásne červené jabĺčko. V triedach sa nazbieralo veľa jabĺčkových dobrôt, na ktorých si všetci pochutili. Realizovali sa aj rôzne zábavné a poučné aktivity.( viď foto....)

 • Majstrovstvá Európy v PoleDance

        Dňa 14.10.2017 sa  v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Európy v PoleDance. Aj v porovnaní najlepších tanečníčok Európy sa naše žiačky Ivetka MINARIKOVÁ  a  Lianka HANÁKOVÁ  nestratili a vrátili sa z medajlami. Lianka sa umiesnila na krásnom 3. mieste a Ivetka obsadila krásne 4.miesto. Obom Našim žiačkam samozrejme gratulujeme a za ich krásne umiestnenie a reprezentáciu sa im odmenila aj pani riaditeľka malým darčekom..(viď foto)       G R A T U L U J E M E

 • Atletické dni obce Bojničky

  Vo štvrtok 12. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili atletických pretekov v Bojničkách. Reprezentovali školu veľmi úspešne, o čom svedčia aj tieto výsledky:

  Beh na 50m:   1. miesto Kristián Tvrdý

        4. miesto Dária Horváthová

  800m:      1. miesto Pavol Náhlik

         2.miesto Filip Prochác

          6. miesto  Emília Vybíralová

        11. miesto Martina Mendelová

  Skok do diaľky:    1. miesto Kristián Tvrdý

  2. miesto Matej Majerík

  4. miesto Dária Horváthová

 • Fyzikálno - chemické show

  Je Fyzika a Chémia naozaj ťažká??? Na tieto otázky sa pokúsili odpovedať žiakom 5. - 9. ročníka moderátori Fyzikálno . chemickej show. Svoje pokusy, ktoré robili priamo pred žiakmi si mohli vyskúšať aj naši "mladí výskumníci". Výsledky svojej činnosti ako napr. sliz, plastelinu a pod., ktoré vznikli ich činnosťou si mohli žiaci zobrať ako prezent so sebou. 

  Táto vedecká show sa stretla s veľkým ohlasom a možno sa medzi žiakmi nájde aj budúci úspešný výskumník, Kto vie ???

 • Gaštanová galéria

  Zber gaštanov, ktorý prebieha na našej škole motivoval pani vychovávateľky  z ŠKD, aby zorganizovali výstavku prác a tvorby našich žiakov. Ich kreativite sa medze nekládli, a tak vznikli rôznorodé výtvory, ktoré boli základom výstavky, ktorá sa nachádza na spodnej chodbe našej školy.

 • Cezpoľný beh

  Okresné kolo  Cezpoľného behu žiakov základných škôl 


  26. 9. 2017 sa v Zámockej záhrade konalo okresné kolo cezpoľného behu žiakov základných škôl. Našu školu  úspešne reprezentovali Adela Polakovičová, Emília Vybíralová a Monika Janigová.  Chlapci štartovali v zložení Pavol Náhlik, Lukáš Šandor a Ján Kukučka.
   

  Výsledky:

  Žiaci:

  1. miesto:

  ZŠ Podzámska Hc

   

  2. miesto:

  ZŠ A. Felcána Hc

   
 • Hrdá škola

  Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu " Hrdá škola "

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka v našej škole

  Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom je upozorniť na pozitíva distribúcie mlieka a výrobkov z neho medzi školákov. Tento deň sme si pripomenuli aj my a každý jeden žiak mal možnosť vypiť pohár mlieka.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, 26.septembra, si naši žiaci 9 . ročníka pripravili pre žiakov I. stupňa aktivitu s názvom : Čítanie anglickej rozprávky s pantomímou. Žiaci si postupne po ročníkoch vypočuli známu rozprávku „ Rybár a zlatá rybka“ v anglickom podaní. Hovorené slovo bolo sprevádzané pantomímou a ilustračnými obrázkami. Úlohou žiakov bolo pochopiť obsah rozprávky, uhádnuť jej názov a prerozprávať obsah v slovenčine. Danú úlohu zvládli všetci naši žiaci I. stupňa, dokonca aj naši prváčikovia bez toho, aby bol potrebný preklad do slovenčiny zo strany učiteľa alebo starších žiakov.

 • Deň športu na našej škole

  V rámci projektu " Európsky deň športu "  sa aj žiaci našej školy zapojili dňa 14.9.2017 do športovej aktivity. Prvé dve vyučovacie hodiny strávili na školskom ihrisku, kde sa za zvukov dobrej hudby venovali pohybovým aktivitám, Cvičiteľom , ktorý sa veľmi dobre zhostil svojej úlohy bol žiak 8-eho  ročníka  Martin Baranovič. Pre niektorých žiakov to bolo fyzicky náročnejšie, niektorí žiaci I. stupňa aj so slzičkami v očiach ale s pevným odhodlaním urobili niečo pre svoje zdravie.

 • Návšteva u riaditeľky - Obrázok 1 Návšteva u riaditeľky - Obrázok 2

  Naši noví prváčikovia z I.A aj I.B ma prišli navštíviť a zavalili ma mnohými otázkami a informáciami:

  " .. a ty vidíš kto je na kamere, lebo ja som do jednej kýval,

  ..mali by sme sa pozrieť, kto spravil ten neporiadok na záchode,

  ... a ty si tu sama?

 • Príhovor

  Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, zamestnanci, milí žiaci a priatelia školy.     

  Horúce letné dni sa nám skončili, a dnešným dňom nám končí aj pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek. Začíname ďalší školský rok 2017/2018, pre niektorých prvý, pre iných ďalší a aj posledný.

  Dovoľte mi prihovoriť sa našim novým žiakom, zvlášť tým, ktorí k nám prestúpili z iných škôl. Spolu s Vami naša škola eviduje 263 žiakov, čomu sa veľmi tešíme. Cez prázdniny k nám prestúpilo 7 žiakov a 3 žiakov sme museli odmietnuť pre nedostatok miesta. Tento výsledok svedčí o tom, že naša škola má svoje meno, že sme školou kvalitnou pre vzdelávanie, preferovanie anglického jazyka, športových aktivít a v neposlednom rade školou bezpečnou. Novým žiakom prajem ľahký prechod a rýchlu adaptáciu v nových kolektívoch vo svojich triedach.

 • Začiatok čk.roka 2017/2018

  Slávnostné otvorenie šk.roka 2017/2018

   

   

  sa uskutoční v pondelok 

  dňa 4.9.2017 o 8:30 hod

   

   

  Prváčikovia si so sebou prinesú školské aktovky                               Začiatok čk.roka 2017/2018 - Obrázok 1

 • Ukončenie šk.roka 2016/2017
  3. 7. 2017

  Do galérie Ukončenie šk.roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • HURÁ NA PRÁZDNINY

   

  Všetkým želáme krásne prázdniny, veľa slnka, vody, oddychu.......

   

  Nástup do školy je 4.9.2017 v pondelok.

 • IV.ročník na zmrzline

  Naši štvrtáci sa dňa 28. 6. rozlúčili s prvým stupňom. Spolu navštívili reštauráciu Terasa, kde si dali  výbornú pizzu  a  zmrzlinku....

  Pani učiteľky Mgr. Fančovičová a Mgr. Kurincová im zaželali na II. stupni veľa úspechov ale hlavne cez letné prázdniny zaslúžený oddych aby načerpali veľa síl na ich ďalšiu  prácu, ktorá ich čaká v novom školskom roku ako „druhostupniarov“.

  Krásne slnečné prázdniny všetkým!

 • Naši deviataci šantia
  29. 6. 2017

  Do galérie Naši deviataci šantia boli pridané fotografie.

 • Intenzívny anglický jazykový kurz

  V dňoch 22.-23.6.2017 sa uskutočnil na našej škole kurz ANJ so zahraničnými lektormi

  / z Venezuely, Británie a USA/ z jazykovej školy „ Your Choice“ . Kurz bol určený žiakom II. stupňa. Lektori ponúkli žiakom výučbu ANJ hravou a zábavnou formou. Žiaci veľmi pozitívne hodnotili rôzne aktivity, súťaže a hry, ktoré počas kurzu absolvovali.

  Obohatili si svoje vedomosti z angličtiny, rozvíjali si ústnu komunikáciu v cudzom jazyku, zlepšili svoje schopnosti v počúvaní plynulej angličtiny. Na záver viacerí žiaci vyjadrili nádej, že aj v budúcom školskom roku budú mať takúto možnosť zúčastniť sa jazykových kurzov.

 • Branné cvičenie
  26. 6. 2017

  Do galérie Branné cvičenie boli pridané fotografie.

 •      OZNAM

  Upozorňujeme rodičov žiakov ktorí sa budú stravovať na zaplatenie stravního na mesiac september 2017. V prípade, že strava nebude uhradená, strava nebude žiakom vydaná.

   Číslo účtu sa nemení  : SK4475000000000411774633

  Strava musí byť uhradená včdy do 15. dňa v mesiaci

    POZOR - do poznámky zadávajte meno žiaka a aktuálnu triedu 

  Doporučená platba  za mesiac :    

  -obed  I. stupeň       :  1,11 €     22,00 €

  -obed  II.stupeň       :  1,19 €                         24,00 €

 • Moja prvá olympiáda

  Dňa 2. 6. 2017 sa žiaci I .A a I. B pod vedením svojich triednych učiteliek  zúčastnili športovej súťaži Moja prvá olympiáda. Súťažili v týchto desiatich disciplínach: florbal, hod krúžkov na terč, hod loptičiek na cieľ, beh s fúrikom, kolky, chytanie loptičiek do koša, jazda na kolobežke, skok z miesta, skladanie vláčika- puzzle, kotúľanie balóna. Všetci súťažili s veľkým športovým nasadením. Odmenou im bol plyšový macko aj zmrzlina.

 • Hlohovské hry mládeže

  V dňoch 24. – 25. 5. 2017 sme sa zúčastnili Hlohovských hier  mládeže. Naše deti boli veľmi úspešne k čomu im srdečne gratulujem.

  Výsledky Hlohovských hier mládeže

  Mladšie žiactvo:

  1.miesto:   Dária Horváthova – skok do diaľky

            Adela Polakovičová – 300 m

            štafeta ml. žiakov 4 x 60m  

  2. miesto:  Dária Horváthova  -  60m

           Štefan Balko    - 600m

             Samuel Kubička – skok do výšky

  štafeta ml. dievčatá  4 x 60m        

  3. miesto:  Samuel Kubička – hod kriketkou

 • MDD
  1. 6. 2017

  Krásne počasie, skvelí deviataci, veľa zábavy aj sladká odmena. Pán učiteľ to má za 1*.

 • Deň matiek
  1. 6. 2017

  V jedno krásne, slnečné májové popoludnie žiaci I. A, IV.A, IV. B pod vedením svojich triednych učiteliek zorganizovali v triedach slávnostné besiedky ku Dňu matiek. Pripravili si  básne, piesne, tance, scénky a vlastné  moderovanie. Mamičky obdarovali darčekmi aj kvietkami. Deťom chutili napečené koláče našich mamičiek. Bol to deň plný lásky detí k matkám.

 • Majáles
  1. 6. 2017

  Pripravili, počasie vybavili, kotlíky rozkúrili, chutne uvarili, pri hudbe sa zabavili, na trampolínkach poskákali, detváky na koňoch povozili, na tváričky zmaľovali aj v tombole niečo vyhrali. 

  Je úžasné mať takých kolegov, prajných rodičov, priateľov a sponzorov našej školy. Všetkým Vám ďakujeme a o rok sa vidíme opäť.

  Do galérie Majáles boli pridané fotografie.

   

 • A T L E T I K A    -   Sme Majstri okresu Hlohovec

  V dňoch 16.-17. mája sa  v Kľačanoch uskutočnilo Okresné kolo v atletike základných škôl. Kolektívnym bojovným výkonom prekvapili chlapci, ktorí sa stali Majstrami okresu.

  V jednotlivých disciplínach  zvíťazili:

  60m –      Kristián Tvrdý   7,6 sek

  Diaľka –  Kristián Tvrdý 566cm

  Hod kriketkou – Dominik  Galbavý 72,60 m

  1000m-    Maximilián Kubička 3:23,7

   

  Žiaci, ktorí boli vo víťaznom družstve a podali výborný výkon: Matej Triebeľ, Matej Majerík, Martin Baranovič, Gabriel Ján Moravčík, Maroš Sala, Arthur Talapka.  Chlapci si svojím víťazstvom  zabezpečili účasť na Majstrovstvách trnavského kraja, ktoré sa uskutočnia v Trnave 31. mája. Budeme držať palce.

 • Opäť sme úspešne reprezentovali školu a aj seba na Jarnom behu v Pánskej záhrade.

  1. miesto:      Ema Miklovičová   (2. ročník)

    Matej Arpáš     (3. ročník)

                        Adelka Polakovičová ( 5. ročník)

  1. miesto:     Eliška Bartovičová   ( 6. ročník )

   Roman Triebeľ    (6. ročník )

  1. miesto:     Cepková Alžbeta    (6. ročník )
  2. miesto:     Vybíralová Emília (7. ročník)

                       Kukučka Ján      (7. ročník)

   Petreková Nikola ( 9. ročník )

 • Čítame s Osmijankom

   Žiaci IV.A  sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže : „ Čítame s Osmijankom  - pridaj sa aj ty!“.  28.apríla ukončili tento projekt, v ktorom vypracovali   8 zaujímavých úloh ,spoločne a individuálne  prečítali knihy: Pippi Dlhá Pančucha, Vodníkove zlaté kačky, Hávedník, Babka na rebríku,  Osmijanko, Johanka v Zapadáčikove a iné . Žiaci pod vedením triednej učiteľky plnili zaujímavé úlohy v pracovnom zošite- Osmijankova  literárna záhrada, zahrali sa na ilustrátorov, pisateľov, dostali priestor na vlastnú kreativitu, premýšľali o tom ako prekonávať prekážky ak chceme niečo dosiahnuť a riešili  mnohé ďalšie zaujímavé úlohy. Zlepšili si svoje čitateľské zručnosti, svoju slovnú zásobu , a  dozvedeli sa veľa nového. Všetky práce spoločne odoslali a už len budú čakať, či sa na nich šťastie usmeje. Jednu cenu už získali- príjemné  chvíle pri spoločnom čítaní.

 • Futbal Cup

  Vyhodnotenie okresného kola malého futbalu cup - starší žiaci

  27.3. 2017 sa uskutočnilo finále Futbal Cupu, kde naši žiaci porazili víťazov jednotlivých skupín v rámci okresu. Postupujú na Majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 7.6.2017 v Trnave. Školu reprezentovali: Maximilián Kubička, Dominik Galbavý, Martin Baranovič, Samuel Kubička, Maroš Sala, Matej Majerík, Kristián Tvrdý.
   

  Finále:

  1. miesto:

  ZŠ A. Felcána Hc

  /1 : 0, 3 : 2, 6 : 2/

 • ĎAKUJEME rodičom a učiteľom, ktorí prišli pomôcť k skrášleniu areálu našej školy. Ostatné dokončíme so žiakmi na Deň Zeme.

 • Andersenove  večerné čítanie

  Dňa 26. 4. 2017  v čase od 17.00 hod. – 20.00 hod.  sa uskutoční   pre žiakov I. stupňa Andersenove  večerné čítanie v škole. Pripravené sú zaujímavé, kreatívne čitateľské aktivity, ktoré pre Vás pripravujú  žiaci II. stupňa.Tešíme sa!

 • Všetkým dobre známa rozprávka o Popoluške inšpirovala skupinku našich žiakov z II. stupňa, aby si pripravili divadelné vystúpenie „ Popoluška“  v angličtine. V divadielku spojili hovorené slovo s anglickými detskými pesničkami a s tancom. Rozprávku prezentovali žiakom I. stupňa v našej škole ako aj deťom v materských škôlkach v Koplotovciach, v Jalšovom, v MŠ na Nábreží  A. Hlinku v Hlohovci a v MŠ na Fraštackej v Hlohovci. Najkrajšou odmenou za ich vystúpenie bol potlesk a radosť všetkých ich malých divákov .

 • Malá finančná akadémia s Kozmixom

  Do projektu "Malá finančná akadémia s Kozmixom " sa zapojili žiaci IV.B triedy so svojou pani učiteľkou Mgr. Kurincovou. Žiaci rozdelení do skupín a jednotlivých úloh : bankári, architekti a novinári  hravou formou rôznymi aktivitami získavali peniaze - kozmixy. Za tieto nakupovali budovy, ktoré využívali pri stavbe mesta a jeho častí. Priebeh projektu a jeho výsledok : NAŠE MESTO KOZMIX CITY ANIMALS  zdokumentovali fotografiami (fotogaléria) a prezentáciou. Za skvelú prácu, ktorá ich veľmi bavila získali všetci krásny diplom malého finančníka.

 • Deň činov pre rodičov

  V rámci Dňa zeme organizujeme na našej škole dňa 22.4.2017  v čase 08.00 - 13.00 hod   Deň činov pre rodičov, kde bude prebiehať úprava areálu školy (orez suchých konárov, výsadba drevín a okrasných kvetov a dizajnová úprava kríkov). Pomoc rodičov a všetkých priateľov školy je srdečne vítaná a za Vašu pomoc pri skrášľovaní  areálu školy Vás pozývama na opekačku.

 • Rope skipping
  3. 4. 2017

  Predstavenie a výučba žiačok Základnej školy zo stredného Slovenska rozskákala všetky deti a naučili sme sa niekoľko nových kúskov skákania cez švihadlo. A ako nám to skákalo, si môžete pozrieť v galérii Rope skipping boli pridané fotografie.

 • Poďakovanie

  Dnes ráno ma čakalo krásne prekvapenie. Veľké, srdečné a úprimné ĎAKUJEM všetkým kolegom a osobne OBROVSKÉ ĎAKUJEM všetkým žiakom našej školy. Sľubujem, že všetky Vaše blahoželania si do posledného s radosťou prečítam.

 • Dňa 25. 3. 2017 v  jarnú, slnečnú sobotu dopoludnia sa žiaci z turistického krúžku v rámci enviromentálnej výchovy v sprievode p.uč. Mgr. Kurincovej a p. uč. Kunovej vybrali do chránenej prírodnej rezervácie SEDLISKÁ. Všetci zvládli výstup na jednotku. Na mieste sme si oči popásli na krásnom žlto- fialovom koberci hlaváčika jarného a  ponikleca.Mali sme možnosť stretnúť aj ochranárov prírody. Na náučných tabuliach sme sa dozvedeli o chránenom rastlinstve a živočíšstve na Sedliskách.Pozorovali sme krásnu okolitú prírodu, no boli sme sklamaní, ako niektorí ľudia znečisťujú prírodu a vytvárajú skládky odpadu, ktorý do prírody nepatrí. Domov sme sa vrátili so super pocitmi a tešíme sa na ďalší turistický pochod.

 • 22. 3. 2017 Hollého pamätník– školské kolo výsledky

  Poézia I. kategória

  I. miesto - neudelené

  II. miesto – A. Cvechová III. A

  II. miesto -  S. Sučanský IV.A

  III.miesto-  N. Křížová II. B

  III.miesto-  R. Hankó IV. B

  Próza I. kategória

  I.miesto -   S. Pavlovič IV.A ( postup do okresného kola)

  II.miesto – M. Skalický IV.A

  III.miesto -  E. Miklovičová II. A

  III.miesto -  D. Čuláková III. A

  BLAHOŽELÁME!

 • Deň vody

  V rámci projektu Zdravej školy sa našej škole uskutočnil dňa 22. 3. 2017 Deň vody. Prízemie školy zdobil vodopád a vystavené boli aj projekty žiakov II. stupňa na tému VODA pod vedením p.uč. Mgr. Tomkovej. Žiaci IV. B. triedy s koordinátorkou  projektu Zdravej školy p. uč.  Mgr. Kurincovou mali pripravenú pre žiakov školy prezentáciu O VODE  a  v rámci pitného režimu sa podávala žiakom čistá, pramenistá voda. Naši milí prváci mali obrovskú radosť z bubliniek z bublifuku, vďaka našej vzácnej a potrebnej tekutine-vody. Ďakujeme všetkým, ktorí v tento deň prišli v modrom.

 • Zber papiera

  Kedy :   21. - 31.3.2017

  Čas   :   07.00 - 08.00 hod

               13.30 - 16.30 hod

  Kde   :   prízemie školy

  Čo     :   zviazaný papier, kartón

 •  Putujeme za ľudovou piesňou – školské kolo výsledky

  I.kategória   1. – 3. ročník

  I. miesto - Dominika Čuláková III. A (postup do okresného kola)

  II. miesto - Natália Struková II. A, Oliver Začko II. A

  III.miesto-  Patrícia Hudáková I. B

   

  II.kategória   4. – 6. ročník

  I.miesto -   Klára Káčerová V.A (postup do okresného kola)

  II.miesto -  Ema Arpášová V. A

  II.miesto -  Dominika Rudolfová VI. A

  III.miesto -  Katarína Kunová IV. B

  III.miesto -  Adriana Petríková VI. A

  III.kategória   7. – 9. roč.

  I.miesto – neudelené

 • Beseda so spisovateľkou

  Dňa 17. 3. 2017 sme na našej škole privítali pani spisovateľku Máriu Vrkoslavovú - Ševčíkovú. Žiaci I. stupňa sa nevedeli dočkať hlavného hrdinu kníh psíka GORDONA. Na úvod si žiaci IV. A. triedy pripravili  zaujímavú prezentáciu " Ako vzniká kniha " spojená s prečítaným krátkych úryvkov z kníh spisovateľky. Pani spisovateľka veľmi pútavo porozprávala o svojich knihách, zážitkoch a láske k psíkom a ľuďom. Žiakom odpovedala na pripravené otázky. Na záver sa konala autogramiáda, fotografovanie so psíkom GORDONOM, predaj kníh. Beseda bola obrovským prínosom pre žiakov v rozvíjaní ďalších čitateľských zručností a kladnému vzťahu ku knihe.

 • Pytagoriáda – obvodné kolo

  15. 03. a 16. 03.  2017 v  CVČ Dúha  v Hlohovci sa konal  38.ročník obvodného  kola Pytagoriády . Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia škol. kola: Samuel Sučanský zo  4.roč.,  z 5.roč.Nina Baranovičová a Adela Polakovičová,  Tomáš Miklovič zo 6.roč.

  Úspešnými riešiteľmi obvodného kola  sa stali:

   Kategória P4-  Samuel Sučanský sa umiestnil na 3. mieste s 18 bodmi

   Kategória P6-  Tomáš Miklovič  sa umiestnil ma  3. miesto so 16 bodmi

  Srdečne gratulujeme!

 • Majstrovstvá Trnavského kraja v basketbale

  14. a 15. marca sa v Seredi konali Majstrovstvá Trnavského kraja v basketbale základných škôl. Musím povedať, že dievčatá a chlapci z našej školy, nám spravili veľmi príjemné prekvapenie svojimi  výkonmi  a  výsledkami.

  Dievčatá v zložení Natália Petríková, Nikola Petreková, Sofia Adámeková, Petra Tuturová, Veronika Mária Kučerová, Monika Janigová, Veronika Vachanová a Lenka Bartovičová potvrdili, že basketbal hrať vedia a obsadili celkové 5. miesto v rámci kraja.

  V silnej konkurencii chlapčenských družstiev sa naši žiaci nestratili a obsadili krásne 3. miesto. Svojím bojovnými výkonmi proti silným súperom školu reprezentovali  Matej Triebeľ, Arthur Talapka, Dominik Galbavý, Maximilián Kubička, Martin Rrampach, Ján Gabriel Moravčík a Radim Talapka.

 • Vážení rodičia,

  29.marca plánujeme usporiadať na našej škole „Burzu kníh“,                                              Burza kníh - Obrázok 1

  na ktorej budeme predávať záujemcom staré knihy za dobrovoľný príspevok.

  Finančné prostriedky z predaja týchto kníh budú

  použité na nákup nových kníh do školskej knižnice.

  Týmto sa obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie pre Vás už nepotrebných kníh, rôzneho druhu – rozprávkové knižky, romány, básne...


  Každý Váš knižný príspevok na burzu môže pomôcť získať financie na obohatenie našej školskej knižnice o nové tituly kníh pre Vaše deti. Žiaci môžu knihy odovzdať triednej pani učiteľke.

 • Odhlasovanie obedov

  V prípade neprítomnosti na obede z akéhokoľvek dôvodu (choroba, súťaž, výlet), obed treba odhlásiť 24 hodín vopred z dôvodu skvalitnenia prípravy jedál v školskej kuchyni.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Poďakovanie

   

  Milí rodičia.docx

  Vyhlásenie .docx

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí ste darovali 2% z daní pre naše Občianske združenie pri Základnej škole na ul.A.Felcána v Hlohovci. Z vyzbieraného príspevku začne tento rok výstavba workoutového ihriska.

  Obzvlášť by sme chceli poďakovať  :

    EnAe, s.r.o,  Žilina,  ABonacchi s.r.o Nitra, Klimati Team s.r.o. Hlohovec, Jašter s.r.o Hc, Bekaert Hc s.r.o , Mudr. Rudolf Červeňanský Hc, Daniel Bršel Hc, Andrej Kolečáni Nové Zámky, Ing.Erika Liščáková  Hc, Martin Brunner Bratislava, Stanislav Kaničár Hc,Mgr.Katarína Sučanská   Hc, Valéria Kubišová  Hc, Ing.Ivan Sučanský   Hc, Simona Vargová  Hc,   Mária Buzašiová  Červeník,  Martina Pauková  Alekšince,  Faurecia Slovakia s.r.o Bratislava a všetkým našim rodičom a priaznivcom našej školy.

 • Hlohovské hry mládeže - basketbal

  Hlohovské hry mládeže sa   začali. Pre našu školu veľmi úspešne. Pýtate sa prečo?  Preto, lebo žiaci našej školy sa stali  víťazmi Hlohovských hier mládeže v basketbale, kde porazili družstvá zo základných škôl v Hlohovci.

  Chlapci v zložení Matej Triebeľ, Dominik Galbavý, Arthur Talapka, Radim Talapka, Matej Majerík, Ján Gabriel Moravčík a Martin Rampach podali vynikajúci výkon a jednoznačne  zvíťazili nad školou M. R. Štefánika a porazili aj svojich rivalov zo VI. základnej školy.

  Poradie:  1. miesto   ZŠ Ul. Arpáda Felcána

 • Dňa 2.3. 2017 sa 4 žiaci našej školy zúčastnili jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže „Jazykový kvet“ v Trnave. Žiaci v anglickom jazyku predniesli svoje súťažné príspevky z poézie a prózy.

  V I. kategórii / I.stupeň ZŠ/ nás reprezentoval žiak 4.A triedy Samuel Sučanský v próze :

  „The Fisherman and his wife.“

  V II. kategórii / II.stupeň ZŠ/ súťažili za našu školu Dominik Vachan / IX.A/ v próze: „The Adventures of Tom Sawyer“, Veronika Tomková / V.A/  v próze : „Goldilocks and the Three Bears“ a Klára Káčerová / V.A/ v poézii: „ The Old Mother Hubbard“.

 • Deň otvorených dverí pre škôlkarov - Obrázok 1

  Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume :)

 • Dňa 17. 2. 2017 sa v spolupráci s Radou rodičov a triednych učiteliek 1. - 5. ročníkov uskutočnil v telocvični tradičný Karneval . Aj tento rok bol počet masiek, ktoré sa vyznačovali kreativitou, nápaditosťou  rodičov ohromujúci 109. Top 20 masiek bolo ocenených hodnotnými cenami a samozrejme aj pre ostatné masky boli pripravené ceny. Pre žiakov a rodičov bolo pripravené občerstvenie. O zábavu sa postarali svojim vystúpením dievčatá V. A triedy moderným tancom z tanečného krúžku pod vedením p. Kadlečíkovej. Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizovaní karnevalu. Bola to super zábava! a tešíme sa opäť na budúci rok.

 • Donovaly 2017 - Obrázok 1

    Aj tento rok žiaci našej školy absolvovali  lyžiarsky výcvikový kurz. Penzión u Marsa na Donovaloch sa stal ich domovom v dňoch 6.-10.  februára. Kurzu sa zúčastnili žiaci 7. – 9.  ročníka, ktorí zvládli nielen základy lyžovania, ale odniesli si domov aj kopu zážitkov z kurzu.

 • Okresné kolo vo florbale

  Dňa 9.2.2017 sa florbalové družstvo chlapcov našej školy v zložení Maroš Sala, Ján Gabriel Moravčík, Matej Triebeľ, Dominik Galbavý, Arthur Talapka, Martin Baranovič, Maxo Kubička a Martin Halás zúčastnilo na Majstrovstvách okresu Hlohovec žiakov ZŠ za účasti 5 družstiev. Po zaujímavých a napínavých súbojoch obsadili naši chalani pekné 3. miesto.  Gratulujeme.

 • Hviezdna súťaž s Kozmixom

  Všetci žiaci IV.A  a  IV.B , ktorí sa zapojili do hviezdnej súťaže s Kozmixom dostali za úspešné splnenie úloh certifikát ( aj odmenu ) a stali sa platnými členmi kozmixovskej partie

 • Naša ZŠ sa tento školský rok už po druhý krát zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý je realizovaný organizáciou AIESEC pod záštitou Ministerstva školstva.

  V dňoch 23.1. -27.1. 2017 mali naši žiaci II. stupňa možnosť zúčastniť sa intenzívneho jazykového kurzu anglického jazyka so stážistkami z Indonézie a Činy. Žiaci, ktorí prejavili záujem o kurz,  boli rozdelení do skupín podľa úrovne ich jazykových zručností. 

  Počas celého týždňa každá skupina absolvovala 2- 3 hodiny denne rôzne zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich mladé stážistky pripravili. Atraktívne hry, piesne, tance, prezentácie ako aj kamarátsky prístup stážistiek podporili v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a zábran. Na záver kurzu žiaci skonštatovali, že z kurzu majú veľmi dobrý pocit a uvítali by takýto kurz aj budúci školský rok.

 • Na základe Metodického usmernenia č. 15 /2005-R a rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave

  prevádzka Základnej školy od 27. - 31.01.2017

  bude prerušená

  z dôvodu chrípkovej epidémie.

  Nástup do školy je 01.02.2017.

 • Dňa 17. 1. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo  Olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentoval  v kategórii 1.A Samuel Ballay zo 7. A triedy  a v kategórii 1.B Tomáš Andel z 9.A triedy.

   Do 1. A kategórie sa prihlásilo 9 základných škôl a do 1. B kategórie 11 základných škôl z okresu Hlohovec. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

  Samuel Ballay – 3. miesto

  Tomáš Andel –   3. miesto

  Žiaci súťažili v písomnej i ústnej časti. Písomná časť zahŕňala test zo slovnej  zásoby, gramatiky, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením,  ústna časť   pozostávala z 2 častí  - práca s obrázkom  - tvorba príbehu a voľného rozhovoru  „role play“ na zadanú tému.

 • Súťaž KOZMIX - Obrázok 1

  Máme výhercov!

  Na zlepšenie vzdelávania od septembra do decembra sa žiaci IV.A a IV.B pod vedením p. učiteľky Anny Fančovičovej a Dáši Kurincovej zapojili do  Hviezdnej súťaže vo   vzdelávacom portáli  Kozmix . Žiaci plnili zadané úlohy triednymi učiteľkami a boli zaradení do zlosovania o 381 cien. Riešili zaujímavé úlohy z rôznych predmetov a tým si precvičovali a  upevňovali svoje vedomosti. Potom už napäto čakali na výsledky súťaže. Dvaja žiaci našej školy získali:

  Výlet do Familyparku v Rakúsku získal Samko Pavlovič zo IV.A triedy

 •  

     Novoročné pozdravy z Anglicka - Obrázok 1                                                   

   

  „ Dear friend....“ začiatok listov našich žiakov ich budúcim  kamarátom do družobnej anglickej základnej školy v Harrogate v októbri 2016 odštartoval nielen prácu v novozaloženom krúžku „ Korešpondencia a komunikácia s anglickou školou“ , ale hlavne nové medzinárodné kamarátstvo našich a anglických detí.

   Písanie listov, mailov, pozdravov, posielanie drobných darčekov, komunikácia cez skype a zároveň očakávanie a spoločné i súkromné čítanie odpovedí z Anglicka sa stalo hlavnou náplňou práce v našom krúžku.

 • Vianočné zvyky

  Krásne ukončenie decembrového vyučovania si pripravili žiaci III.A triedy pod vedením p.učiteľky Trnenej. V tradičných krojoch s prestretým vianočným stolom, zvykmi a tradíciami Vianoc obohatili svojich spolužiakov a naladili nás všetkých na pokojné a požehnané vianočné sviatky. Ďakujeme.

  fotoalbum: https://zsfelcana.edupage.org/album/?

   

 •    

 • Pytagoriáda-38.ročník - Obrázok 17 .a  8. decembra na  našej škole prebehol  38. ročník matematickej súťaže Pytagoriády. Z každej triedy sa stretli najlepší matematici,  aby  riešili zaujímavé úlohy. Z 28 zúčastnených žiakov  sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali  nasledovní žiaci:

  Samuel Sučanský-IV.A,   Adela Polakovičová-V.A,  Nina Baranovičová V.A  a  Tomáš Miklovič –VI.A.

  Úspešným riešiteľom  srdečne gratulujeme!

 • Peterská loptička - Obrázok 1Dňa 6.12. sa na našej škole konal XVII. ročník Peterskej loptičky.  Zúčastnila sa škola ZŠ Ul. Felcána, ZŠ Koperníkova, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ Leopoldov, ZŠ Trakovice. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, z toho 6 sa umiestnili na týchto miestach:
  Mladšie žiačky: 1. miesto - Sára Mončeková (IV. A), 2. miesto - Iveta Mináriková (III. A)
  Maldší žiaci: 1. miesto - Matúš Skalický (IV. A), 2. miesto - Eduard Kopaj (IV. A)
  Staršie žiacky: 2. miesto - Lenka Bartovičová (VIII. A), 3. miesto - Veronika Vachanová (VII. A)
  Gratulujeme

 • Prišiel k nám Mikuláš - Obrázok 1

  6. 12. zavítal do našej školičky Mikuláš s čertmi aj anjelmi. Naši najmilší prváci sa nevedeli dočkať a veruže sa aj niektorí poriadne vyľakali ufúľaných čertov. Žiaci prvého stupňa venovali MIKULÁŠOVI básne, piesne a on im za odmenu podaroval balíčky. Nezabudol ani na žiakov II. stupňa, bolo veľa zábavy. Skvelého Mikuláša pripravili žiaci IX. ročníka pod vedením p. uč. Ottingera.  Mikulášsky deň na našej škole pokračoval kreatívnymi dielňami. I. A zhotovovala ručne sviečky z medových plástov pod vedením rodičov Vladovičových. V ostatných triedach I. a II. stupňa pod vedením triednych učiteliek žiaci pracovali na dokončení svojich výrobkov na vianočné trhy. Všetkým, ktorí sa zapojili do kreatívnych dielničiek ďakujeme. Tešíme sa na vianočné svetielko dňa 16. 12. 2016.

 •  

  Majstrovstvá Trnavského kraja vo vybíjanej mladších žiakov - Obrázok 1      

  Po víťazstve na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej sa naši malí športovci predstavili  1. decembra 2016 na Majstrovstvách Trnavského kraja vo vybíjanej v Senici.  Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev s rovnakou ambíciou, byť najlepší.

  Naši žiaci zvíťazili vo svojej skupine nad školou z Trnavy a zo Senice. Vo finále síce prehrali o 2 body, ale podali neskutočne bojovný výkon.  Celkovo  obsadil nepopulárne  4. miesto, ale v rámci kraja je to fantastické umiestnenie. Našu školu  výborne reprezentovali  žiaci  3. a 4. ročníka v zložení  Eduard Kopaj, Marek Tvrdoň, Tomáš Obulaný, Matúš Skalický, Roman Hankó, Marek Meliš, Artur Bakoš, Katarína Halásová, Nela Geseová, Dominika Čuláková, Dominika Hanáková a Dária Horváthová.

 •  Autobus očami detí - Obrázok 1

  Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Autobus očami detí vyhlásenej v rámci Európskeho týždňa mobility  spoločnosťou ARRIVA.

  Do súťaže sa zapojili školy z celého Slovenska a odovzdali vyše 800 výtvarných prác.

  Žiakov našej školy, konkrétne žiakov 3.A triedy s triednou p.učiteľkou Mgr.Jankou Trnenou však veľmi príjemne potešilo vyhodnotenie súťaže.  

  Naši tretiaci skončili na          1. mieste      

      a celú súťaž vyhrali.

  img001.pdf

 •  Najväčší Adventný veniec v Hlohovci - Obrázok 1

  S touto myšlienkou prišla naša pani učiteľka Mgr. Tomková, ktorá ju v spolupráci s p.Kopányiovou, Mgr. Ottingerom a obrovskej pomoci rodiny Balkovej, pretavila do reality. V sobotu doobeda sa stretli aj s pani riaditeľkou Mgr. Múdrou Vaňkovou na školskom dvore a po intenzívnej práci spojenej s kopou zábavy vytvorili dielo, ktoré zatiaľ nemá v Hlohovci obdobu.

  V pondelok ráno čaká našich žiakov prekvapenie, ktoré bude evokovať príchod najkrajších sviatkov roka.

   

 • Zábavná angličtina pre deti

  Radi by sme vám ponúkli možnosť pravidelného kurzu zážitkovej angličtinyZábavná angličtina pre deti - Obrázok 1

  WattsEnglish:

  1x 45 minút týždenne v poobedných hodinách na škole Minimálny počet pre otvorenie krúžku je 8 detí

  Bližšie info: na hornej lište

 • Úsmev pre strom
  29. 11. 2016

  Naša škola sa opätovne zapojila do projektu " ÚSMEV PRE STROM " , ktorý bol realizovaný  vo forme zberu papiera, výtvarných súťaží a výsadby stromov. Pri vyhodnotení súťaže bolo zistené, že do projektu  sa zapojilo 156 škôl v rámci celej SR.

       S veľkým potešením môžeme konštatovať, že naši žiaci sa vôbec nestratili, a v celkovom hodnotení každý žiak naše školy odovzdal v priemere  krásnych 152 kg papiera.

          Uvedené výsledky vyniesli našu školu na krásne   7. miesto.

                                                     Všetkým žiakom našej školy GRATULUJEME  a ďakujeme !!!

 •           Pizza s riaditeľkou - Obrázok 1                  

      Víťazný kolektív  5.A triedy si bol spolu so svojou triednou p.učiteľkou Mgr.Natáliou Tomáškovou  a Mgr. Máriou Mačicovou  dňa  24.11.2016 "pochutiť" na svojeje výhre.

  p.Riaditeľka Mgr.Miroslava MÚDRA VAŇKOVÁ  kolektívu zablahoželala k výhre a každý žiak si pochutil na výbornej pizze.

  Spolu strávili krásne chvíle v reštaurácii Terasa a sľúbili si, že sa opäť pousilujú zopakovať si víťazný post aj na jar a opätovne si zamaškrtiť.                            

 •                                                   Coca-Cola CUP - Obrázok 1             

    Chlapci z našej školy úspešne reprezentovali školu vo futbale, kde disciplinovaným výkonom porazili súperov zo VI. ZŠ.  O víťazstvo sa pričinili Maxo Kubička, Dominik Galbavý, Maroš Sala, Matej Triebeľ a brankár Martin Baranovič.  Z lavičky ich bezpečne sledovali ochotní nahradiť ich – Dominik Vachan, Jano Kukučka    a Arthur  Talapka. Gratulujeme a postupuje sa na krajské kolo   !!!

              
 •      Deň jablka - Obrázok 1                       http://www.hcregion.sk/hcregion.php?docid=159&adr=201611_45_den_jablka   

   

   

 •        Majstrovstvá okresu družstiev v stolnom tenise - Obrázok 1                 

     Dievčatá našej školy  -  Bartovičová Lenka, Bartovičová Eliška  a Veronika Vachanová sa stali Majsterkami okresu v stolnom tenise. Porazili družstvá z Bojničiek a aj z Trakovíc. Srdečná gratulácia a postupujú na majstrovstvá Trnavského kraja.

                     

   

 •        Vybíjaná  žiakov 3. a  4. ročníka - Obrázok 1                    

   

   

  V piatok sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Žiaci našej školy bojovným výkonom zvíťazili a budú našu školu reprezentovať na Majstrovstvách Trnavského kraja v Senici. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu  školy a gratulujeme k postupu na kraj !!!!!

              

   

 •    Majstrovstvá okresu v basketbale ZŠ - Obrázok 1          

  Rovnako ako dievčatá aj naši chlapci v zložení Matej Triebeľ, Artur Talapka, Dominik Vachan, Ján Gabriel Moravčík, Radim Talapka, Matej Majerík, Lukáš Šandor a Filip Prochác reprezentovali našu školu v Okresnom kole basketbalu ZŠ. 

  Disciplinovaným a obetavým výkonom zvíťazili vo všetkých zápasoch  a stali sa Majstrami okresu. Srdečná gratulácia !!!!!

         

   

 • Jesenná výzdoba pre pána učiteľa .. - Obrázok 1

  ..od žiakov 9.ročníka :)

 •   Ochutnávka medu - Obrázok 1      

  O tom, že naša skola je naozaj Zdravá škola, svedčí aj ochutnávka medu, ktorá sa konala 19.10.2016. Na tomto zázračnom všelieku si pochutnali žiaci so svojimi pani učiteľkami.

  Veľké poďakovanie patrí včelárovi  ujovi Vladovičovi, ktorý zabezpečil med pre celú školu. Ďakujeme

           

   

 •     Púšťanie šarkanov - Obrázok 1           

        Aj naši MALÍ  -  VEĽKÍ  prváci si chceli v praxi vyskúšať púšťanie šarkanov. Práve preto využili „vhodné“ počasie a dňa 18.10.2016 si spoločne s pani učiteľkami spestrili vyučovanie na školskom dvore.Nie každému sa darilo, ale všetkých potešil pobyt na čerstvom vzduchu a ich rozpálené líčka a usmievavé očká boli krásnym zavŕšením pekného dňa.

       

   

 •  Majstrovstvá Okresu v basketbale - Obrázok 1             

  V stredu sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale dievčat na VI. ZŠ. Dievčatá podali výborné výkony a stali sa Majsterkami okresu. Školu reprezentovali  Natália Petríková, Sofia Adámeková, Veronika Mária Kučerová, Nikola Petreková, Petra Tuturová,  Monika Janigová a Veronika Vachanová.  

  Gratulujeme !!!!!!!

  Poradie škôl:   1 .  ZŠ Ul. A. Felcána Hlohovec

                            2.  VI. ZŠ Hlohovec

        3. ZŠ s MŠ Madunice

 • Hovorme o jedle - Obrázok 1         

  Hovorme o jedle

  V týždni  „Hovorme o jedle“ (10. 10. 2016 - 14. 10. 2016) si štvrtáci   -  IV. A a  IV. B  vybrali tému: „CHLIEB“  a pripravili si v triede ochutnávku 7  rôznych druhov chleba 

  Chlebík čistý  i natretý maslom doplnili aj kúskami zeleniny ( šalát, paprika, paradajky, cibuľka), porovnávali rôzne chute rôznych druhov chleba a na záver si urobili anketu, ktorý chlebík im chutil najviac. Deťom  veľmi chutilo ..... 

           

   

 • Autobus očami detí - Obrázok 1  

  V rámci európskeho týždňa mobility sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže Autobus očami detí, a niekoľko zaujímavých prác sme zaslali do súťaže....  

   

 •   

                                       HOĎ A TRAF  - Obrázok 1

  Aj tento rok sme sa zapojili do viackolovej súťaže zameranej na hádzanú a vybíjanú HOĎ a TRAF.

  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka nás úspešne reprezentovali vo vybíjanej, kde obsadili fantastické 1. a 3. miesto a hrdo si odniesli   Putovný pohár.

  Nedali sa zahanbiť ani nádejné hádzanárske hviezdy.  Chlapci obsadili  v súťaži miniházanej  1.,6. a 7. miesto  a dievčatá boli so svojím bojovným výkonom na 3.  a 6. mieste. Takže Putovné poháre máme doma  a môžeme trénovať na 2. Kolo, ktoré sa uskutoční v decembri.

 •      V nie veľmi príjemnom počasí sa v stredu konali v Piešťanoch v Lodenici   Majstrovstvá kraja v Cezpoľnom behu.  Dievčatá  v kategórii družstiev obsadili krásne 4. miesto. Našu školu úspešne reprezentovali  Monika Janigová,  Natália Petríková a Lucia Solčanská.

  Chlapci v silnej konkurencii  vytrvalcov  obsadili ako družstvo 7.miesto.  Družstvo tvorili Maroš Sala, Matej Triebeľ a Martin Baranovič.  Gratulujeme!!!!!

 • Európsky deň jazykov - Obrázok 1

   

  Pri príležitosti EDJ sa na našej škole uskutočnila súťaž projektov na tému : Anglicky hovoriace krajiny.

  Zamerali sme sa na anglický jazyk, ktorý nám umožňuje dohovoriť sa nielen na našom kontinente v Európe, ale aj v mnohých ďalších krajinách na svete.

  Do súťaže sa zapojili žiaci 4.-9. ročníka. Každá trieda si vylosovala krajinu, o ktorej spoločne vypracovali 1 projekt za triedu.

  4. A  - vypracovala projekt na tému: Škótsko

  4.B – Austrália

 • Deň mlieka - Obrázok 1

      Svetový deň mlieka v školách pripadá vždy na poslednú stredu v septembri.

  Pitím mlieka, desiatou s mliečnymi výrobkami a rúznymi zábavnými aktivitami si ho pripomenuli aj žiaci našej školy        

   

 • Cezpoľný beh - Obrázok 1     Krásne jesenné počasie prialo aj dnes (28.9.2016 )  naším žiakom, ktorí sa zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu v Pánskej záhrade.

  Chlapci v zložení Matej Triebeľ, Maroš Sala a Kristián Tvrdý obsadili prvé miesto v kategórii družstiev.

  Dievčatá sa nenechali zahanbiť a obsadili druhú priečku. Družstvo tvorili Natália Petríková, Monika Janigová a  Adela  Polakovičová.  

  Gratulujeme !!!!

                                                                   
 • Pripravte sa na výstavu jesenných plodov - Obrázok 1

  Zbierajte, chystajte, pripravujete všetko, čo ste vo svojich záhradkách dopestovali. Zapojiť do súťaže sa môžu jednotlivci, skupiny či triedy. Hodnotiť sa bude nápaditosť, jedinečnosť, originalita výstavky jesenných plodov.

 • Michalský beh do kopca - Obrázok 1

  Jeseň v Pánskej záhrade je každoročne spojená s krásnym a náročným Behom do kopca – Michalským behom. V piatok  sa aj  skupinka žiakov našej školy rozhodla absolvovať tento nie ľahký beh.  Všetkým žiakom patrí veľké poďakovanie za výborné výsledky , lebo už len vykráčať ten kopec k Zámku je veľmi náročné.  Ešte raz gratulujem a verím, že o rok si to zopakujeme znovu.

   

   

   

   

   

  1.roč. 12.miesto Lucas Kadlečík
 •  

  Európsky týždeň športu - Obrázok 1O EURÓPSKOM TÝŽDNI ŠPORTU

  Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili.

   

   

  Iniciatíva BeActive je výzvou pre všetkých Európanov k pohybu!

  PREČO?

  Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.

 •  Súvisiaci obrázokPozrite ako sme dopadli v trnavskom kraji 

  http://www.tvnoviny.sk/domace/1840001_novy-rebricek-skol-pozrite-sa-ktore-dopadli-najlepsie-podla-krajov

  www.ineko.sk/file_download/1027

  V celkovom hodnotení:    6,6 (škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov)

  V hodnotení testovania T5:       9,5 (škola s excelentnými výsledkami žiakov)

  V hodnotení testovania T9:       6,2 (škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov)

  Spomedzi všetkých ZŠ trnavského kraja sme obsadili 14. miesto.

   

   

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt basketbalPonúkame možnosť prenajatia priestorov telocvične

  na športové aktivity v poobedňajších hodinách.

  tel. kontakt: 0903930325

   

   

   

 •  Oznam - Obrázok 1 Oznam - Obrázok 2

  Chcete prihlásiť dieťa do Školského klubu? V časti Pre rodičov nájdete Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD.

  Chcete prihlásiť dieťa na obedy? Vyplňte Prihlášku na stravu a prineste našej vedúcej ŠJ.

 • Otvorenie školského roka

                                         

        SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 - Obrázok 1

  Milí žiaci,

  čas letí a aj keď tomu zatiaľ denné teploty veľmi nenasvedčujú, ale leto sa pomaly končí, prichádza jeseň a s ňou aj začiatok nového školského roka.

   Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa   5. septembra 2016 o 8:30 hodine na školskom dvore ZŠ A. Felcána  v Hlohovci.

  Tešíme sa na Vás!

 •  

  Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017.

  Organizácia šk. roka  2016/2017 - Obrázok 1

 •  

  Milí kolegovia a žiaci, prajem Vám všetkým krásne leto plné nezabudnuteľných zážitkov a oddychu! Pre tých, ktorí už teraz hromžia na pridlhé, tento rok až 66-dňové prázdniny - nebojte, ono to utečie ako voda... a 5.9.2016 o 8.30 hod. sa opäť vidíme :)                                                                               riaditeľka školy

 • - Obrázok 1

  VÁŽENÍ  RODIČIA

  Ukončenie šk.roka 2015/2016 sa nezadržateľne blíži, a ak sa chcete potešiť a podeliť s úspechmi svojich detí, príďte sa pozrieť  na slávnostné ukončenie školského roka vo štvrtok 30. júna 2016 o 8.30 hod. na dvore ŽŠ 

   

 • Zrušenie trvalého príkazu za stravu

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslené kuchárka

  Prosím rodičov žiakov IX. ročníka, aby si zrušili trvalý príkaz na platbu za stravu pre svoje deti. Ďakujem.

  Zároveň informujem všetkých stravníkov, že finančné vyrovnanie preddavkov za stravu v šk. roku 2015/2016 bude v prvom júlovom týždni.  Ďakujem za porozumenie.                                                                                              Vedúca ŠJ

 • Noc v škole

           Deti sa nevedeli dočkať kedy prídu opäť  do školy, tešili sa, že zažijú niečo nezvyčajné, čo sa hocikedy neudeje, dokonca v nej budú spať...S takýmito pocitmi prichádzali  3. 6. 2016 do  našej školy žiaci I. stupňa. Pani vychovávateľky Mgr. Ivana Dafčíková , Miriam Kopányiová a Mgr. Katarína Hercegová pripravili pre deti veľmi zaujímavú akciu:  „ Noc v škole“. Zúčastnilo sa jej  55 žiakov z 1.až 4.ročníka. Pani vychovávateľky  mali pre deti pripravených  veľa  rôznych  športových súťaží a hlavne„hľadanie pokladu“.

 • Škola v prírode
     

  Škola v prírode Jedľové Kostoľany

  V dňoch 23.5.-27.5.2016 sme sa my - žiaci III.B,  IV. A,  IV.B  /spolu 34 detí / spolu s našimi  pani učiteľkami:  Mgr. Denisou Kunovou, Mgr. Dašou Kurincovou a pani vychovávateľkou Mgr. Ivanou Dafčíkovou zúčastnili Školy v prírode v Jedľových Kostoľanoch. Prostredie, okolitá príroda i ubytovanie nás očarilo na prvý pohľad a k tomu sa pridali aj milí animátori: SOWA, JACKIE a TOMÁŽ. Vynikajúci animačný program pod názvom: PIRÁTI bol prostredníctvom hier a súťaží zameraný na diagnostiku detí v neznámom prostredí a v nových situáciách, reakcie na nové signály, rozvoj jemnej motoriky, koordináciu, rýchlosť a ladnosť pohybov, socializáciu a rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa, enviromentálne cítenie a enviromentálne aktivity v prírode, priamy kontakt so zvieratami - jazda na koňoch, spoznávanie našej vlasti . V rámci turistických vychádzok sme navštívili miestnu rozhľadňu i obec Jedľové Kostoľany. Chutné jedlá nám pripravovali  ochotné pani kuchárky a o naše zdravie sa vzorne starala milá zdravotníčka. Po zaujímavých dňoch sme večer unavení rýchlo zaspávali a ani si nevšimli, ako nám ten čas rýchlo ubehol . Bola to tá najlepšia škola v prírode, z ktorej si odnášame  nezabudnuteľné zážitky !

 • Vo štvrtok 19.5.2016 sa počas vyučovania konal kresťanský koncert po vedením Lámačských chvál , ktorého sa zúčastnili žiaci II. stupňa. Okrem pesničiek si žiaci mohli vypočuť  životné príbehy  a zázraky, ktoré Boh urobil v ich životoch.

 • Tak toto si musíte pozrieť "Majáles"
  21. 5. 2016

  Ďakujeme všetkým úžasným organizártorom, zúčastneným, sponzorom za nádherné, veľkolepé, výnimočné a originálne podujatie.

  Do galérie Majáles boli pridané fotografie.

 •  

  Intenzívny kurz anglického jazyka s anglicky hovoriacim lektorom - Obrázok 1

  V týždni od 23. mája 2016 do 27. mája 2016 sa uskutoční v spolupráci s jazykovou školu, intenzívny kurz anglického jazyka s anglicky hovoriacim lektorom. Kurz bude prebiehať 4 hodiny denne v celkovom počte 20 hodín za týždeň. Kurz je určený pre žiakov  5. - 9. ročníka. Žiaci budú rozdelení do 2 skupín podľa ročníkov  a jazykových schopností. Do galérie Projekt s lektormi ANJ boli pridané fotografie.

 • Matematický klokan - Obrázok 1

  Matematický klokan

  21. marca 2016 sa konala celoslovenská  matematická súťaž Matematický klokan. Na našej škole sa do tejto súťaže zapojilo 28 žiakov. Najlepší matematici  z každej triedy riešili zaujímavé úlohy.

  Úspešnými riešiteľmi Matematického klokana  sa stali:

       Samuel Sučanský z III.A

       Nina Baranovičová zo IV.A

       Adela Polakovičová zo IV.A 

  Diplom školského šampióna získal Tomáš  MIKLOVIČ z V.A triedy. 

 •    

  Deň matiek - Obrázok 1   

  Deň matiek

  Druhá májová nedeľa patrí sviatku všetkých mamičiek. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli  8.  mája. Naši najmenší prváci si na tento deň pripravili rozhlasovú reláciu. Tretiaci si pre svoje mamičky a babičky pripravili slávnostný program k tomuto sviatku. Potešili ich  básňami, piesňami  tancami  a scénkami. Spolu strávili príjemné popoludnie. Štvrtáci zasa  prekvapili mamičky krásnymi srdiečkami, ktoré vlastnoručne vyrobili.

 • - Obrázok 1  

  Termín: 22.4.2016
  Miesto: Zámocká Záhrada, Hlohovec
  Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec, Mesto Hlohovec v spolupráci so ZŠ na Podzámskej ul. v Hlohovci
  Riaditeľ pretekov: Martin Balla
  Počet účastníkov: 395

  Vyhodnotenie:

  Predškolský vek chlapci, 100m:

  1. Matej Brežný – Družba PN

  17,00 s

  2. Adam Kubiš – MŠ cirkevná

 • Plavecký výcvik 2016 - Obrázok 1 Dňa 17.3.2016 začali chodiť žiaci II.A a III.A triedy na plavecký výcvik. Navštevujú plaváreň  Zátvor v Trnave.Spolu absolvuje plavecký výcvik 27 žiakov. Plaváreň navštívia 10 krát a určite všetci zvládnu základy plávanie. Plavecký výcvik sa končí 26.5.2016            

   

 • Deň Zeme - Obrázok 1

  Celý svet si každoročne 22.apríla pripomína Svetový deň Zeme.

  Krásne slnečné ráno nás prekvapili naši žiaci, ktorí prichádzali do školy nie so školskými taškami, ale so záhradníckym náčiním. Pílilo sa, strihalo, kopalo, hrabalo, zametalo i sadilo. Všetci v dobrej nálade priložili ruky k dielu a presvedčili nás, že čistota nášho okolia nie je mladej generácii ľahostajná. V spolupráci s ochotnými rodičmi, učiteľmi a samozrejme s našimi deťmi sme vyčistili celý areál školy, ošetrili staré stromy, vyhrabali všetko staré napadané a vyzametali všetko nafúkané. Naši najmenší prváci, druháci a tretiaci tento deň prežili s množstvom aktivít. Zrána pripravovali projekty, výzobu školy, riešili hádanky z lesa, objavovali vesmír a našu matičku Zem. Neskôr sa vybrali do okolitých ulíc v časti Peter a vyzbierali odpadky. Bola to iba kvapka detskej pomoci, ale kvapka vytvára mláku. Mláka vytečie do potoka. Potok do rieky a rieka do mora. Našej planéte Zem prajeme veľa dobrých a rozumných detí.

 • Vaneska postúpila na kraj - Obrázok 1

  Vaneska si vybojovala 1.miesto v recitačnej súťaži Hollého pamätník a postupuje na krajské kolo. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia.

 • Šimonkove zlaté pásmo - Obrázok 1

  Gratulujeme Šimonkovi z  I.B a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

 • Spolupráca základnej školy s materskými školami môže byť prínosom tak pre deti v škôlke, ako aj pre žiakov základnej školy. Toto môžu potvrdiť naši žiaci 8. ročníka, ktorí si pripravili anglické divadelné predstavenie  „ Červená čiapočka“  a urobili „ turné“ po materských školách v Hlohovci

   - MŠ  na Nábreží A. Hlinku, Cirkevná MŠ, MŠ na Fraštackej ulici, MŠ na Vinohradskej ulici. Naši žiaci dokázali, svojim vystupovaním, vyjadrovaním a celkovým prejavom, priblížiť sa deťom v predškolskom veku. Ich odmenou bol detský potlesk, úsmev a radosť  na tvárach detí, ich bezprostredné zapájanie sa do spevu anglických piesní, ktoré deti už poznali.

 • Červená čiapočka - Obrázok 1 Anglické divadielko pre žiakov I. stupňa.

  Kľúčovú úlohu pri motivácii k učeniu sa anglického jazyka má iste učiteľ, avšak ak je učiteľ v motivácii žiakov podporovaný i žiakmi, účinok sa znásobuje. To sa stalo aj na našej škole, keď žiaci 8. ročníka sa rozhodli , že ukážu mladším žiakom, že učenie sa angličtiny je dôležité pre ich život a môže byť dokonca aj zábavné. Vo svojom voľno čase nacvičili anglické divadielko pod názvom „ Červená Čiapočka“. Postupne prezentovali toto divadelné predstavenie pre všetky triedy na I. stupni a pre 6. ročník v rámci výučby dramatizácie na Literatúre.

 •  

  Svetový deň vody - Obrázok 1

  Deň vody

  22.3. je určený za Svetový deň vody.  Hlavnou témou dňa v škole bola voda.  Žiaci prišli do školy v modrom oblečení,  vypočuli si reláciu,  vypracovali projekty o problémoch s vodou,  s ktorými oboznamovali ostatných spolužiakov v jednotlivých triedach.  Prebiehali aj ďalšie aktivity spojené s témou vody.  Na podporu Dňa vody sa všetci žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi zapojili do pitia čistej vody v rámci denného pitného režimu.

   
 • Nová podlaha pre naše deti - Obrázok 1Jarné prázdniny mnohé školy využívajú na drobné rekonštrukcie. V našej škole sme vymenili staré PVC na dolnej chodbe, v spojovacej časti a v školskej jedálni. Nečakali sme, že po odstránení PVC na dolnej chodbe nastane havarijný stav, ktorý nám spôsobí nemalé starosti. Nesúdržný stav podlahy, praskliny v základoch a následne pomalé tvrdnutie niekoľko vrstvovej nivelizácie. Ďakujeme firme Jutex za ich profesionálny výkon a zriaďovateľovi Mestu Hlohovec za finančnú podporu.  Priebeh rekonštrukcie si môžete pozrieť vo fotoalbume:

 • PYTAGORIÁDA

  Dňa  8. a 9.  marca 2016  sa  v  CVČ DÚHA  uskutočnil 37.ročník obvodného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.  Našu školu  reprezentovalo 11 žiakov, z nich  sa nasledovní žiaci  stali  úspešnými  riešiteľmi:

  P3-    Samuel Sučanský - III.A

  P4 -   Nina Baranovičová - IV.A

            Michal Kučerka – IV.B

            Monika Minarčíková - IV.B

  P5 –  Tomáš MiklovičV.Av celkovom poradí získal 3. miesto

  P8 -   Gabriel Ján Moravčík - VIII.A – v celkovom poradí získal  krásne  1.miesto

 •  

  Máme radi basketbal - Obrázok 1

  Máme radi basketbal

  Žiaci a žiačky našej školy sa zúčastnili turnaja v basketbale, ktorý sa konal v rámci Hlohovských hier mládeže.

  Chlapci v zložení Dominik Galbavý, Matej Triebeľ, Arthur Talapka, Jakub Bartovič, Filip Gruchalák Matej Majerík, Michal Libant, Martin Proksa a  Jakub Šimovič obsadili fantastické prvé miesto, keď zdolali svojho najväčšieho súpera – žiakov zo VI. ZŠ. Na treťom mieste boli chlapci z II. Základnej školy.

  Dievčenské družstvo v zložení Katarína Jantáková, Sofia Adámeková, Lucia Frýdecká, Natália Petríková, Nikola Petríková, Paulína Ráciková, Lujza Cepková, Erika Buzášiová,

 • Lyžiarsky výcvikový kurz - Donovaly - Obrázok 1

  V živote máme nezabudnuteľné a neopakovateľné zážitky, jedným z nich je aj náš lyžiarsky zájazd. Prišiel  vytúžený deň 15. 2., žiaci  zbalili lyžiarsku výstroj a hor sa zdolať zasneženú krajinu Donovaly. Posádku, samozrejme, tvoril aj učiteľský zbor v zložení pani Mgr. Miroslavy Múdrej Vaňkovej, Mgr. Márii Mačicovej, Mgr. Martiny Tomkovej, Mgr. Natálii Pňačekovej.

  Cestou nám z oblohy začali lenivo poletovať vločky, ale po dorazení do cieľa Hotela Veles sa rozfúkalo viac snehu na štíty hôr. Privítali sme sa s okolím, zadelili do izieb, povedali si organizačné pokyny a s chuťou sa vybrali na svah. V prvý deň sme sa rozdelili na tri skupiny začiatočníci, stredne pokročilí a pokročilí, zdolávali sme Záhradište.

 •  Školské kolo výsledkyPutujeme za ľudovou piesňou - Obrázok 1

  I.kategória   1. – 3.ročník

  I. miesto - neudelené

  II. miesto - Dominika Čuláková II.A, Katarína Halásová III.A

  III.miesto-  Natália Struková I.A, Oliver Začko I.A

  II.kategória   4. – 6.ročník

  I.miesto -   Klára Káčerová IV.A (postup do okresného kola)

  II.miesto -  Ema Arpášová IV.A, Michal Kučerka IV.B

  III.miesto -  Dominika Rudolfová V.A

  III.kategória  7. – 9. roč.

  I.miesto – neudelené

  II.miesto -  Andrea Bullová VII.A

  III.miesto -  neudelené

 • Dňa 28. 1 k nám prišla milá návšteva - žiaci materskej škôlky. Naši kamaráti chceli vidieť ako sa učíme a tak sme ich  oboznámili s prácou prváčikov, prezreli si učebnice, zošity, prácu s interaktívnou tabuľou a ako sa nám darí pri čítaní, písaní a počítaní.  Vyskúšali si ako sa sedí v prváckej lavici, zahrali sa na pani učiteľky a kontrolovali žiakov či správne počítajú. Spoločne sme si v rámci fyzminútovky zacvičili a na záver nás čakala spoločná hra. Veľmi pekne ďakujeme predškolákom za krásne darčeky, ktoré pre nás vyrobili. Žiaci 1. B triedy

 • Výsledky volieb zástupcu do Rady školy za pedagogických zamestnancov:

  Mgr. Denisa Kunová    17 hlasov

  Mgr. Igor Ottinger    9 hlasov

  Výsledky volieb zástupcu do Rady školy za ostatných zamestnancov:

  Pavol Dzurech  8 hlasov

  Výsledky volieb zástupcu do Rady školy za rodičov:

  1. PaedDr. Gabriela Riegelová   38 hlasov

  2. Mgr. Žaneta Tóthová    28 hlasov

  3. Ing. Lívia Borčányová   27 hlasov

  4. Mgr. Martina Triebeľová         26 hlasov

 • Geografická olympiáda - Obrázok 1 Dňa 4.2. sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády. Súťaž pozostávala z 3 častí - monotematickej a teoretickej č., praktickej č. a miestna krajina. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: E kategória - Vlastimil Mesko (VIII. A) - 5. miesto F kategória - Tomáš Varga (VII. A) - 3. miesto G kategória - Adrián Manduch (V. A) - 2. miesto       Kategória E a G  svoju púť k
 • Jazykový kurz s mladými stážistami - Obrázok 1

  Z Ukrajiny, Indonézie a Taiwanu nás celý týždeň učili mladí stážisti. Vybraní žiaci zo 4. až 9.ročníka mali možnosť "spíkovať" 10 hodín s anglicky hovoriacimi lektormi. Samá angličtina, zábavné hry, prezentácie jednotivých krajín a kultúr, no a zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. 

     Na zahraničných lektorov boli zvedaví aj naši menší žiaci, ktorí sa s nimi stretli aspoň cez prestávky a odpovedali im na otázky v anglickom jazyku

   

  Jazykový kurz očami stážistov a našich detí.

  Zahraniční stážisti na záver svojho pobytu na našej škole vyjadrili svoje dojmy v školskej kronike:

 • Matematická olympiáda - Obrázok 1

  Dňa 19.1. sa konalo v CVČ Dúha okresné kolo matematickej olympiády kategórie pre 5. a 9. ročník. Z našej školy sa zúčastnili piati žiaci: Tomáš Miklovič  sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste.

  Adrián Manduch a Martina Mendelová boli úspešnými riešiteľmi.

  Tomášovi gratulujeme k výhre a držíme palce v ďalších súťažiach

             

   

 •   Dni sa nám už prehupli do roku 2016 a ja Vás, milí návštevníci našej webovej stránky, chcem s príchodom nového roku znovu pozdraviť.

  PF 2016 - Obrázok 1

    Prajem Vám, aby všetky dni, ktoré nás čakajú v tomto roku, boli prežité v zdraví a vnútornej pohode, šťastia a lásky  a aby ste všetky úlohy a výzvy, ktoré Vám život ponúkne, úspešne zvládali a mali tak malý dôvod na radosť a na úsmev...

     Vám milí rodičia, priatelia, dovoľte , aby som Vám v mene celého kolektívu zamestnancov ZŠ A. Felcána popriala do nového roka veľa zdravia, optimizmu, osobných a rodinných úspechov. Zároveň Vám želám, aby ste boli celý rok pozitívne naladení, plní lásky, vzájomnej úcty a radosti.     

 • 21. 12. 2015 Peterská loptička - Obrázok 1Dňa 21.12.2015 sa konal v našej škole 14. ročník stolno-tenisového turnaja pre deti - Peterská loptička. Zúčastnilo sa ho 22 detí - 16 chlapcov a 6 dievčat z 5 škôl - ZŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Podzámska Hlohovec, ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ Patuchov a ZŠ s MŠ Trakovice.  V kategórii dievčat vyhrala Viktória Nemčeková - ZŠ s MŠ Trakovice, druhé miesto a tretie miesto obsadili dievčatá z našej školy - Veronika Vachanová (2 miesto) a Lenka Bartovičová (3 miesto). V kategórii chlapcov sa na p
 • Olympiáda z Anglického jazyka
  11. 12. 2015

  Do galérie Olympiáda z Anglického jazyka boli pridané fotografie.

 • 7. 12. 2015

  ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ANGLICKÉHO JAZYKA

                     

  V pondelok 7.12. sa na našej škole uskutočnila olympiáda AJ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, v I.A  kategórii súťažili traja žiaci zo VII.A triedy a v I. B kategórii štyria žiaci z VIII.A a IX.A triedy.

  Úroveň vedomostí žiakov z ANJ bola hodnotená v písomnej i ústnej forme. Písomná časť zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítania z porozumením a počúvania s porozumením. V ústnej časti žiaci prezentovali svoje vyjadrovacie schopnosti pri rozprávaní príbehu podľa obrázku a pri hraní rolí v zadanej komunikačnej situácii.

 •   Čipkované Vianoce - Obrázok 1

  Čipkované Vianoce

  Dňa 4. 12. 2015 sa v Centre voľného času – Dúha konala súťaž v zdobení adventných vencov a svietnikov. Tohtoročnou témou sa stala – čipka. Pred prípravou si žiačky naštudovali históriu bieleho zázraku. Čipka sa vyvinula v 15. a 16. storočí pravdepodobne na viacerých miestach vtedajšej kultivovanej spoločnosti v Európe.  Na slovenskom území a v slovenskom prostredí dosiahla takú rozmanitosť i technickú a estetickú úroveň, ako sa nepodarilo zatiaľ zistiť nikde na svete. Je to tak preto, že na Slovensku slúžila čipka v prevažnej miere na ozdobu ľudového odevu a domácich úžitkových predmetov. Téma oslovila aj naše deviatačky – Paulínu Rácikovú, Lujzu Cepkovú a Katku Jantákovú. Porota ocenila, že dievčatá zjemnili prírodné materiály čipkou, ktorú našili do látky. Získali krásne 3. miesto. Na súťaž dievčatá pripravovala p. uč. Pňačeková.

 • 4. 12. 2015

  Našu školu navštívil veľký hosť - Mikuláš. Dopočul sa, že žiaci sa snažia dobre učiť, správajú sa slušne, tak ich chcel obdarovať sladkým balíčkom. V dobrej nálade chodil po triedach s anjelmi a čertami a rozprával deťom svoje zážitky. Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. Za pekný kultúrny program sa chceme poďakovať žiakom z IX. A. Odkaz žiakov: ,,Boli ste super!"